תוכן העניינים

עמוד:י

. 7 מתחים ומאבקים פנימיים : היחס למאבק ולאיחוד השמאל 73 . 8 לאחדות העבודה פועלי ציון במאבק על עתידה המדיני של א - ^ ישראל 75 . 9 איחוד השמאל 82 פרק שלישי ל תקוות ושבר בשמאל הציוני : הקמת מפ"ם ופילוגה 85 ( 1954-1948 ) 8 ועידת האיחוד ומצע האיחוד 85 . 2 מפ"ם בממשלה הזמנית ובמלחמת העצמאות : מכוח מוביל לגורם משני 86 . 3 הבחירות לכנסת הראשונה והישארות מפ"ם באופוזיציה 89 . 4 "לא יוכלו בלעדינו : " מפ"ם כמפלגת אופוזיציה בשנים הראשונות למדינה 91 . 5 חילוקי הדעות וההבדלים בין החטיבות במפ 95 ם" . 6 התגבשות החטיבות והתפתחות הקונפליקט ביניהן 104 . 7 הקיבוץ המאוחד נאבק על קיומו : עזיבת הקיבוצים החדשים והפילוג ב 108 1951 . 8 ועידת חיפה והבחירות לכנסת השנייה — פיצול פנימי וירידה בבחירות 110 . 9 בתוככי החטיבות — המגמה לליכודו הרעיוני של הקיבוץ המאוחד , תחילת המאבק נגד תומכי סנה בקיבוץ הארצי 114 . 10 משפט פראג , עלילת הרופאים במוסקבה וסוף דרכו של סנה במפ 116 ם" . 11 המחלוקות נמשכות 120 . 12 לקראת פילוג — ייסוד "למרחב , " ביטאון חטיבת אחה-ע"פוע"צ במפ 121 ם" . 13 פילוג מפ"ם וספיחיו 124 . 14 לסיכום חלק ראשון 126 חלק שני מהצלחה ראשונית למבוי סתום ( 1959-1954 ) פרק רביעי : לעצמאות מחדש 129 . 1 התארגנות מהירה והצלחות ראשונות 129 . 2 חידוש הזהות הייחודית של אחה-ע"פוע — צ" אידיאולוגיה ופרוגרמה 132

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר