מצרים העתיקה: בתחבולות תעשה לך מלחמה

עמוד:44

הסתערו בכוח רב על חטיבת רע שהתקדמה לאיטה , ותקפו את מחנהו של המלך המצרי . הקרב התחיל כשיחידת סיור של חטיבת רע פגשה בכוח החיתי ונמלטה לעבר חטיבת אמון , שכאמור לא הייתה ערוכה כראוי לקרב . החיתים כבשו את המחנה של חטיבת אמון ומצבו של רעמסס היה בכי רע . למזלו הרב הגיחה לזירה במפתיע יחידה מצרית נבחרת שהגיעה מחוף לבנון , והיא שהצילה אותו מתבוסה מרה . החיתים נתפסו לא מוכנים בעת שבזזו את המחנה . למחרת היום התחדש הקרב בין שני הצבאות ולמרות טענתו של רעמסס לניצחון , היה זה צבאו שנסוג משדה המערכה . הישגו העיקרי היה בעצם שובו בשלום למצרים . משנסוגו המצרים דרומה , יצא המצביא החיתי חתושלי ( אחיו של מוותאליש ולימים יורשו ) במסע צבאי לאזור דמשק והבטיח את המשך השליטה החתית בסוריה . המערכה הסתיימה בחילופי אגרות בין השליטים ובהסכם הפרדת כוחות . לחיילי חטיבת אמון חולקו מדליות , בעוד אלה של חטיבת רע הוצאו להורג . בשנים הבאות הפכו היחסים בין מצרים לחיתים יותר ויותר ידידותיים עד 1258 לפנה"ס , אז נחתם הסכם שלום בין רעמסס לחתושלי שסיים את היריבות בין שתי המעצמות והבטיח שלום וביטחון ברחבי הלבנט . ההסכם כלל קביעת גבולות , הגנה הדדית , שחרור שבויים ושמירת הסטטוס קוו . לבסוף , 13 שנה לאחר חתימת ההסכם הוא קיבל גושפנקה סופית , כשנישאה נסיכה חיתית לרעמסס . הצד השני של המטבע לאור זאת , מאלף לקרוא את הגרסה המצרית לאותו קרב קדש : “ הנה הוד מלכותו היה ... בהר מדרום לעיר קדש . אחר כך בעת הבוקר הופיע הוד מלכותו כמו זריחת השמש , מצויד בכל כלי הזין של אביו מנתו . כשיצא בנסיעה צפונה ... שני שוסים באו להגיד להוד מלכותו : ‘ אחינו הגדולים של השבטים אצל הכושל מח'תי שלחו אותנו להוד מלכותו כדי לאמור לו : ‘ אנו נשרת את פרעה ונעזוב את מלך ח'תי ' . “ אמר להם : ‘ איפה הם , האחים שלכם , אשר שלחו אתכם לספר עניין זה להוד מלכותו ' ? אמרו הם : ‘ הם [ נמצאים ] שם אצל אלה השייכים למלך האומלל מח'תי ; הכושל מח'תי יושב בארץ ח'לב ... כי הוא פוחד לנוע דרומה בגלל פרעה . ' ... “ הנה דברו במרמה באומרם את הדבר הזה להוד מלכותו , כשהכושל של ח'תי שלח אותם לראות היכן נמצא הוד מלכותו , במזימה למנוע מצבא הוד מלכותו שייכון להלחם בכושל מח'תי ... כשהוא כבר בא עם חיל הרגלים שלו ומרכבותיו ... כוח עצום ... וכשהם עומדים ערוכים ונכונים מאחורי קדש , בלי שהוד מלכותו ידע שהם שם בעת חקירתם של שני השוסים בפניו . “ יציאת הוד מלכותו צפונה לקדש .... בואו של מרגל בשירות הוד מלכותו אשר הביא שני מרגלים של הכושל מח'תי . כשהם הוכנסו לפני הוד מלכותו , אמר להם : ‘ מי אתם . ' ? תשובתם : ‘ אנו שייכים למלך ח'תי . הוא ששלח אותנו לראות היכן הוד מלכותו . ' אמר להם הוד מלכותו : ‘ והוא , איפה הוא הכושל הח'תי ? הנה אני שומע שהוא בארץ ח'לב . ' אמרו הם להוד מלכותו ' : ראה נא , המלך האומלל מח'תי עומד עם הרבה צבאות ... והם משופעים בחיל רגלים ובמרכבות ובכלי נשקם , ורבים הם מהחול אשר על שפת הים . ראה הם עומדים נכונים ודרוכים להלחם מאחרי קדש ' . אזי הזמין הוד מלכותו את הגדולים לפניו , כדי שישמעו את כל הדברים שאמרו שני המרגלים של הכושל מח'תי אשר עמדו בפניו ... ‘ ובכן ראו ( אמר פרעה ליועציו , ( שמעתי בשעה זו מפי שני המרגלים של הכושל מח'תי לאמור : ‘ הכושל האומלל מח'תי עם צבא ארצות רבות ... עומדים ומוסתרים מאחרי קדש , כך נאמר , מבלי שיכלו נציבי הארצות הזרות עם הגדולים מהארצות של פרעה להגיד ‘ הם באו . ' אמרו הגדולים שהיו בפניו ... ' : פשע גדול הוא אשר עשו הנציבים של הארצות הזרות עם הגדולים של פרעה , שלא ריגלו בכל מקום שבו היה הכושל מח'תי , ושהם לא דווחו עליו לפרעה כל יום . ' ... “ בעוד יושב הוד מלכותו ומדבר עם הגדולים , הכושל האומלל של ח'תי בא עם חיל הרגלים שלו ומרכבותיו וגם צבא ארצות רבות אשר עמו , בעברם את המעבר מדרום לקדש . אזי הם חדרו לתוך טורי הצבא של הוד מלכותו כשהללו צעדו ולא ידעו . אז נסוגו הרגלים והמרכבות של הוד מלכותו בפניהם בלכתם צפונה אל המקום שהיה הוד מלכותו . הנה כיתר ההמון של הכושל מח'תי את מלוויו של הוד מלכותו שהיו לצדו . אזי הביט עליהם הוד מלכותו וקם מיד ... כשהוא פורץ קדימה במהרה בהיותו לבד בראש . הוד מלכותו חזק ולבו אמיץ . אף אחד לא יכול היה לעמוד בפניו ... הוד מלכותו השמיד את הגדודים של הכושל האומלל מח'תי עד תום . " ... ועל מקרים שכאלה אומרים האמריקאים : History - His story ... מקורות י . אהרוני , ארץ ישראל בתקופת המקרא , ירושלים , 1987 עמ' 127 125 הנ"ל , אטלס כרטא לתקופת המקרא ( מהדורה מתוקנת ומעודכנת בידי אנסון רייני , ( ירושלים , 1995 עמ' 37 , 31-30 . מ גיחון , “ התפתחות המודיעין בראייה היסטורית , " בתוך מודיעין ובטחון לאומי , משהבט" , 1998 עמ' 33 15 . י לוין ( עורך , ( לקט מקורות לקורס מבוא לגאוגרפיה של מדינת ישראל בתקופת המקרא , אוניברסיטת בר-אילן ויקיפדיה- “ מצרים העתיקה , " “ מיתני " , " קרב קדש , " “ פפירוס האריס , " 500 “ כיבוש יפו ע"י צחותי , " “ החיתים" Dvornik F ., Origins of Intelligence Jersey , 1974 , p . 12-Services , New Farago L ., War of wits , N . Y . 1954 , pp . 13 , 75 Gurney O . R ., The Hittites , London 1990 , 91 , 29-pp . 2 , 5 , 27 הערות 1 עיקר הידע אודות מצרים העתיקה מבוסס על מחקרו של מנתון , כהן מצרי בתקופה ההלניסטית . ספרו לא השתמר אך אחרים , כמו יוסף בן מתתיהו או אוזביוס , מצטטים ממנו . על פי מנתון , המסורת המצרית מחלקת את תולדות מצרים 30-ל שושלות ; האלים הם שיסדו את מצרים ובתחילה שלטו בה ; בהמשך מלכה שושלת של בני האל ח'ור ולאחר מכן נוסדו שושלות המלוכה של בני האדם , שגם להם יוחסו תכונות אלוהיות ובמותם הפכו לאלים . 2 התקופות שקדמו לכתב . 3 מצרים העליונה - מאזור קהיר דרומה ; מצרים התחתונה היא אזור הדלתה - מקהיר צפונה . 4 תקופה בולטת נוספת הייתה תקופת הממלכה הקדומה ) שושלות , ) 6-3 בין השנים 2200 2686 לפנה"ס , וזוהי תקופת בניית הפירמידות הגדולות . 5 קבוצה ממוצא שמי שהשתלטה על מצרים עם התרופפות כוחה של הממלכה התיכונה . עד עתה לא ברור אם היה זה על ידי פלישה / כיבוש או סופו של תהליך הגירה ממושכת . 6 התאריכים הנקובים בהקשר לשליטים מייצגים את שנות שלטונם . 7 אנאלים- ספרי השנה / ספרי דברי הימים . 8 לפי הערכת המומחים נחקקו האנאלים על סמך יומני המבצעים הצבאיים . לצדם רשימה טופוגרפית של 119 ערים שנכנעו למלך באותו מסע . 9 לפי הכתובות השתתפו במלחמה יותר 100-מ ערים , ובראשן מלכי קדש שעל נהר ארנת ומגידו . ככל הנראה עמדה מאחרי הברית ממלכת מיתני , שהתחרתה במצרים על השליטה בכנען . המרד הקיף את כל הארץ , מדרומה ועד קצה גבול השלטון המצרי בסוריה . 10 תרגום א . פ . רייני , בתוך יגאל לוין , לקט מקורות , אוניברסיטת בר-אילן ; אהרוני , ארץ ישראל בתקופת המקרא , ירושלים , 1987 עמ' . 40 39 11 מופיע בפפירוס הידוע כפפירוס האריס . 500 12 מרכז סוריה של היום . 13 הטקסט של הסכם השלום חרוט במצרים על חומת המקדש הגדול בקרנק . בחפירות שנערכו בבוגוזקוי נמצא כבר בעונת החפירות הראשונה לוח טין ועליו הגרסה החיתית של אותו הסכם שלום 14 תורגם על ידי א . רייני בעזרת א . די-מרצוליסיגאל לוין , לקט מקורות , אוניברסיטת בר אילן , עמ' 72

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר