עולם וארץ - דמיון ושוני

עמוד:13

עולם וארץ - דמיון ושוני במובן הזה , המאמץ להגשמת תוכנית רעיונית , מהפכנית , ובעצם ההסתמכות על תוכנית פעולה מוגדרת מראש בקווים גדולים היה בו דמיון מסוים לניסיון לבנות סוציאליזם בקנה-מידה ענקי , ממלכתי , ברוסיה הסובייטית בראשית דרכה . הרקע היה משותף בכמה עניינים חשובים : הרוח הייתה אחת - רוח סוציאליסטית המבקשת לצאת מתחום ההפלגה התיאורטית לתחום המעשה המגשים . לציבור המגשים שם וכאן רקע דומה . אלה כאלה יוצאי האימפריה הרוסית , אמונים על ספרותה , הלכי הרוח שבה , על טיפוס האדם תוצר המלחמה ( בעיקר אלה של העלייה השלישית . ( אותו טיפוס אדם בתנאים שונים בתכלית . קודם כל - היקף הפעילות של ה"כעין מדינה" ההסתדרותית , היה בקנה-מידה קטנטן , "ניסיון מבחנה" לעומת הניסיון הרוסי ההוא . שנית , בארץ נעשה הכול אך ורק בדרך וולונטרית , תחת אילוצי חוקים זרים , ללא עצמאות , מפוקח על-ידי משגיחי האימפריאליזם הבריטי , מאוים דרך קבע על-ידי רוב ערבי מוצק . אבל חרף השוני בתנאים הבסיסיים הללו וחרף השוני בין כוח הכפייה של השלטון ברוסיה , ובין המאמץ הוולונטרי ברובו , שאפיין את ביצוע התוכנית בארץ , התכוונו שתי התוכניות בתחילת הדרך לצורת חיים דומה . שם וכאן התכוונו לבניין צורה חברתית מקיפה של כל היבטי החיים , שהיו לה אפיונים סוציאליסטיים מובהקים . שם וכאן נוצרו מסגרות חיים חדשות . לשתי צורות ההגשמה הללו של תוכניות לבניין עולם המושתת על יחסים חדשים בין האנשים החיים בו - היה אופק אידיאולוגי אחד בימים הראשונים . אבל המטרה הייתה אחרת - שם סוציאליזם בארץ אחת וכאן הגשמת הציונות בשביל המוני העם היהודי שעוד לא ישבו בארץ . גם אמצעי ההגשמה היו שונים מאוד : הניסיון הרוסי הגדול היה מלווה , כאמור , כוח כפייה מדיני , מגובה בעוצמתה של מדינה ענקית שגם לעת עונייה השפיעה השפעה מפליגה על העולם . הניסיון הארצישראלי נשען רק על ההתגייסות האישית של עושיו ( העזרה הציונית הייתה תמיד קטנה , לא מספקת ולא באה במועד ) בלי כוח כפייה . ההבדל בגודל ובממדים הצל תוכניתם מנחלתו של מיעוט לתוכנית של הכלל הציוני כולו , ובאמצעותו לתוכנית העם היהודי לבניין הארץ .

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר