הקדמה

עמוד:11

הקדמה קורותיה של תנועת בית"ר בתקופת השואה ובמחנות העקורים באירופה שלאחר המלחמה לא וכר עד כה למחקר ולניתוח מעמיקים , וספר וה בא להשלים את החסר . הספר מתבסס בעיקר על עדויות בעל פה של ניצולים אשר שיחזרו את קורותיהם לאחר תום המלחמה או שנים אחדות לאחר מכן . עדויות אלו הן סיפורי מאבק לחיים של לוחמי מחתרת , פרטיזנים , פעילי בריחה ומעפילים . תרומתה של בית"ר למאבק ההישרדות של היהודים בגטאות ובין הפרטיזנים אמנם באה לידי ביטוי בספרות ההיסטוריוגראפיה ובעדויותיהם של חברי תנועות נוער אחרות כמו השומר הצעיר או הנוער הציוני , אולם חלקם של חברי בית"ר בארגון המחתרות בגטאות ופעולותיהם בין הפרטיזנים , לא זכו לתשומת הלב הראויה . כותבי הכרוניקות של תנועות הנוער האחרות התרכזו בספריהם ובעדויותיהם בתיאור קורות תנועתם או קורות חבריהם בלבד והמעיטו להתייחס לפעולותיהם של חברי בית"ר בתקופת השואה . תופעה זו קשורה גם ליריבות הפוליטית ולניגודים האידאולוגיים שהיו בין בית"ר ותנועות הנוער החלוציות , וגם ליחסים בין המפלגות בארץ ישראל בתקופה שבין שתי מלחמות העולם . העדר מידע על קורותיהם של חברי בית"ר בתקופת השואה קשור גם במאבקים הפוליטיים והאידיאולוגיים בתוך המחנה הרוויזיוניסטי . לאחר הקמתה של מדינת ישראל פורקה התנועה הרוויזיוניסטית והוקמה תנועת החרות אשר ראשיה נמנו עם מנהיגי האצ"ל . המורשת ההיסטורית

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר