תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים תודות מבוא 11 מבנה המחקר 13 הרקע להקמת השכונות הקהילתיות 16 תכנית ההרחבות הקהילתיות ויישומה במושבים 17 יצירת הבסיס הפורמלי להרחבות היישובים הכפריים r ציוני דרך 20 תהליכי השינוי בקיבוצים 23 הוועדה הציבורית לעניין הקיבוצים 30 ( 2003-2002 ) מכשולים ביישום ההרחבות הקהילתיות בקיבוצים 32 השתלבות ההרחבות הקהילתיות במושבים - עדויות ראשונות במחקר 37 השכונות הקהילתיות בקיבוצים - מעקב אחר הצעדים הראשונים 41 המסגרת המושגית : קליטה חברתית , הגירה אל הכפר וקהילה . 46 . . המפגש בין קולטים ונקלטים : חלופות אפשריות 47 המפגש בין ותיקים ומהגרים בתוך הכפר : ניגוד אינטרסים או השתלבות 52 מה היא קהילה ? 54 שיטת המחקר 63 מטרות המחקר 63 בחירת קיבוצי המחקר 63 כלי המחקר 65 המפגש בין חברי הקיבוץ ותושבי השכונה : שישה חקרי אירוע 68 . . חמנית : "לחיות קיבוץ מבחוץ" 68 השכונה הקהילתית 69

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר