עם הספר

עמוד:12

שניתנה לי לפרסם מכתבים מארכיון ש"י עגנון וג' שלום ; למירי ברנשטיין וליהודית ריזי מבית עגנון על היד החופשית שנתנו לי לעיין בספרייתו של עגנון ולהשתמש בחומר המצולם והמוקלט המצוי שם . לפרופ' דן לאור , לפרופ' יצחק בקון , לאמונה וחיים ירון ולמאיר חובב – ל"ז על עזרתם בעניינים הנוגעים לחיי עגנון . לפרופ' משה אידל , ליוסף אביב"י ולד"ר צבי מרק על עזרתם בשאלות מתחום הקבלה והחסידות ; לפרופ' זאב גריס על הערותיו והארותיו בנושאים שונים ; לפרופ' הלל ויס על השער שפתח לי להבנת חשיבותם של נוסחים מוקדמים ביצירת עגנון ותמיד במאור פנים ובחפץ לב . תודה לשראל דגני על השעות הרבות שהקדיש להגהות , להערות ולהארות הן בתחום התוכני והן בתחום הטכני . לד"ר יעל אראלי , שקראה , העירה והאירה ולחנה טי על עזרתה בהבנת יצירות ביידיש שכתב עגנון בנעוריו . לאורה ארדון על הרשות להשתמש בציורו של מרדכי ארדון שעל עטיפת הספר ולמישל וישני על הרשות להשתמש בצילום של הציור . תודה מיוחדת לחיה אלחייני , שערכה את הספר בטוב טעם , ודנה עמי שעות רבות ובסבלנות רבה על כל משפט שדרש ניסוח בהיר ומדויק . יעמדו על הברכה צוות הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר אילן – מנהלת ההוצאה הגב' מרגלית אבישר וגב' אן למדן . אני אסיר תודה להוריי , פרופ' מרגלית שילה ופרופ' שמואל שילה , שתמכו בי בכל שלבי המסלול האקדמי הארוך והיו העיניים הראשונות בקריאת מחקריי . ואחרונה חביבה יערה רעייתי . בסיפורו " עגונות" עגנון כותב על האומן שנשאב לתוך יצירתו ו"לית אתר פנוי מיני" [ אין מקום פנוי ממנו . [ גם אני , בדומה לגיבוריו של עגנון נשאבתי לתוך הכתיבה היצירתית ; ואולם העשייה לא קלקלה את האהבה . רעייתי עמדה לצדי , תמכה ואפשרה לי להביא לעולם לצד ילדינו גם את ילדי רוחי .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר