תוכן העניינים

עמוד:8

לאה גיבורת "לפנים מן החומה" 148 עגנון והעיר העתיקה ; 149 מכתיבה שלא מדעת אל כתיבה מדעת ; 150 מקומו של הסמל בהבנת היצירה ; 155 הרובד הקבלי של הסיפור 158 פרק שני : הקבלה כבסיס לעיצוב היצירה 170 " אגדת הסופר" 170 " מעשה עזריאל משה שומר ספרים" 185 עוד על "מעשה רבי גדיאל התינוק" 196 פרק שלישי : מוטיב קבלי השזור ביצירות אחדות 200 גלגולי נשמות 200 רציונליזציה של המושג " גלגול" ; 201 פירוש המציאות לפי סוד הגלגול ; 202 מספר הגלגולים האפשרי של הנשמה ; 203 גלגולי מין בשאינו בן מינו 207 צורת הפרצוף – משמעותה הקבלית וזיקתה לאופי הדמות 216 אף ועיניים כמעצבי אופי והלכי רוח ; 216 שערות הראש והזקן 220 פרק רביעי : ממושג קבלי לתיאור ארצי 230 גלגולן של תפיסות קבליות 230 " לית אתר פנוי מיני , " " ממלא כל עלמין , " " אין עוד מלבדו כלל" ; 230 הזיווג הקבלי 234 גלגולם של מושגים קבליים 237 " אויר עליון" " אויר שאינו נתפס" ; 237 " רשימו" ; 238 " מטי ולא מטי , " " אור מקיף" 240 טרנספורמציה קומית 242 הגברת הימין על השמאל ; 242 "קטנות וגדולות" 244 פרק חמישי : מדרשי קבלה חדשים פרי עטו של עגנון 246 " בית" – גלגולו של מוטיב 247 נשמות ישראל נאצלות מאותיות התורה 251 הכרת התורה דרך האדם 255 דרוש על גלגול נשמות 256 גלגול הצדיקים בדגים 257

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר