בפתח הקובץ

עמוד:12

ישראל , נשאר הלח"י דבק בעמדתו שיש להילחם בבריטים כדי להביא לסילוקם מהארץ , אף שבריטניה ניהלה מלחמה בגרמניה . כאמור , ה"הגנה" והאצ"ל שיתפו פעולה במאבק של בריטניה נגד גרמניה הנאצית , וככל שהסכנה הגרמנית ליישוב היהודי בארץ ישראל גברה כך שיתוף הפעולה עם הבריטים הלך וגבר . לאחר כניעת צרפת לגרמניה ביוני 1940 נעשו מושבותיה בסוריה ובלבנון לבסיסים פרו גרמניים , וסוכנים נאצים פעלו בהן כדי לתכנן התקפות על הבריטים בארץ ישראל . בעיראק תפסו את השלטון באפריל 1941 גורמים המקורבים לשלטון הרייך השלישי בראשות רשיד עאלי אל כילאני שנבחר לראש הממשלה , בעוד פילדמרשל רומל נע במהירות מצפון אפריקה לכיוון מצרים כדי להכות את הבריטים הנמצאים בה . בעקבות כך נענו הבריטים לבקשת ארגון ה"הגנה" להקים יחידה מבצעית מיוחדת , שמצד אחד תכין את היישוב היהודי לקראת פלישה גרמנית לארץ ישראל ומן הצד האחר תסייע לבריטים במהלכי המלחמה שלהם נגד הגרמנים . כך הוקמה חטיבת הפלמ " ) ח" פלוגות המחץ ( " בפיקודו של יצחק שדה ב 15 במאי . 1941 הפעולה הראשונה של הפלמ"ח הייתה פעולת כ"ג יורדי הסירה . ב 18 במאי 1941 יצאו 23 חברי הפלמ"ח לפוצץ את בתי הזיקוק בטריפולי שבלבנון , אך סירתם טבעה במצולות הים והפעולה נכשלה . בהמשך סייעו כוחות הפלמ"ח לכוחות הבריטים בחיסול משטר וישי , המתואם עם גרמניה , בסוריה ובלבנון . מאז סיום מלחמת העולם השנייה ועד " החלטת החלוקה" של האו"ם בנובמבר , 1947 עסקו שלושת הארגונים במאבק מדיני וצבאי נגד הבריטים , לשם גירושם מן הארץ , ובעלייה בלתי חוקית של אלפי יהודים , רובם פליטי שואה . אחד האירועים המפורסמים בהקשר זה , שהשפיעו על המעצמות והביאו אותן לתמוך בסופו של דבר בהקמת מדינה יהודית , היה פרשת אוניית המעפילים " אקסודוס , " שעל סיפונה היו למעלה מ 4 , 500 ניצולי שואה ושהגיעה לחוף חיפה ביולי . 1947 לאחר שסירבו הבריטים לאפשר לנוסעיה לרדת לחוף , היא שבה לצרפת ומשם לגרמניה . הפרשה עוררה הד ציבורי רחב בדעת הקהל העולמית , והשפיעה ככל הנראה , על חברי ועדת אונסקו"פ , שהיו באותו זמן בארץ ישראל , להציע את "תכנית החלוקה" שהתקבלה בעצרת הכללית של האו"ם ב 29 בנובמבר . 1947 יום לאחר החלטת החלוקה פרצו מעשי איבה בין הערבים ליהודים בארץ ישראל , שסימנו את ראשיתה של מלחמת העצמאות . 600 , 000 יהודים נגד כ 1 , 500 , 000 ערבים נלחמו זה בזה בשעה שהצבא הבריטי עשה הכנות לקראת נסיגתו מארץ ישראל . בתקופה זו שנמשכה עד סיום המנדט הבריטי ופלישת צבאות ערב לארץ ישראל ב 15 במאי , 1948 נטלו חלק במאבק שלושת הארגונים הציוניים , וכנגדם לחמו מספר כוחות ערביים זרים שהגיעו לארץ וכן ערבים מקומיים שהתארגנו במסגרות צבאיות . כאמור , ארגון ה"הגנה" היה הכוח הגדול , החזק והמאומן ביותר בכל תקופת המנדט . בעקבות " החלטת החלוקה" וכדי לתת מענה לפלישת צבאות ערב הסדירים לארץ ישראל , הוא אורגן מחדש כצבא סדיר בתשע חטיבות , וכל אחת מהן קיבלה על עצמה אחריות לגזרה מסוימת בארץ ישראל . נוסף על שלוש חטיבות הפלמ " ) ח" הראל , " " יפתח"

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר