בפתח הקובץ

עמוד:9

בפתח הקובץ ב , 2008 במלאת שישים שנה למדינת ישראל , יזם המכון לחקר המחתרות ע"ש מנחם בגין באוניברסיטת בר אילן להוציא לאור קובץ מקיף של מאמרים חדשים , תחת הכותרת : אתגרים ביטחוניים ומדיניים במבחן המציאות : ישראל בין העולם הערבי והזירה הבין לאומית , העוסקים בסוגיות שונות בתולדות המדינה . המאמרים , פרי עטם של חוקרים ותיקים וצעירים כאחד , נועדו להציג נקודות חדשות או היבטים שטרם נחקרו לעומקם . ההדגשים במאמרים בתחומים הצבאיים ביטחוניים והדיפלומטיים מדיניים הם : ביטחון פנים וביטחון חוץ , מעמדה , פעולותיה ומקומה של ישראל במישור המדיני דיפלומטי בשנות המלחמה הקרה ומקומה של ישראל במרחב הערבי והמוסלמי . הספר שלפנינו מציג ארבע שאלות משמעותיות . הראשונה שבהן היא , כיצד מתמודדת ישראל עם בעיותיה הביטחוניות שמחוץ לגבולותיה ומהם סדרי העדיפויות של ממשלותיה מאז 1948 בתחום הביטחוני לגבי הבעיה הפלסטינית ? מה מעמדן של הקהילות הערביות בעידן הממשל הצבאי הישראלי ומהי עמדת העדה הדרוזית בסוגיות ביטחוניות ? מה היו אתגריה הביטחוניים והדיפלומטיים של ישראל בעיצומה של המלחמה הקרה עד ראשית שנות התשעים במאה העשרים ומהות יחסי הגומלין שעוצבו לאורך השנים בין ישראל למעצמות הגדולות ? כיצד ניתן להעריך את יחסי ישראל עם מדינות ערב ? נוסף לשימוש נרחב בעיתונות , נעשה שימוש במקורות עבריים , ערביים ואנגליים , ואלו נחקרו בארכיונים ישראליים , אמריקניים , צרפתיים , רוסיים ומזרח גרמניים . תיעוד וניתוח של נושאים חשובים , כגון יחסי ישראל–צרפת ; יחסי ישראל–מצרים ויחסי ישראל–סוריה בימי מלחמת לבנון השנייה ; מעמד האישה בארגון ה"הגנה" ויחסי ישראל–אלג'יריה ; הצד הערבי במלחמת 1948 מנקודת ראות ערבית ; יחסי ישראל–ארצות הברית בזמן ממשל ניקסון ; הערכה מחדש של יחסי מצרים והגוש הסובייטי בשנות החמישים של המאה העשרים ומעמדה של ישראל בתווך ; היבטים ביחסי ישראל והפלסטינים מזוויות שטרם נחקרו זולת תיאורים עיתונאיים , בין השאר אתגרי האינתיפאדה הראשונה , פיגועי מיקוח וחטיפות שעשו ארגוני טרור , וגדר הביטחון ; ברית המועצות במזרח התיכון מנקודת ראות סובייטית – כל אלה משמשים עדות ברורה למתודולוגיה רב ממדית . ספרנו הוא תוצר בין תחומי . חרף העובדה שהקובץ מתעד נושאי לוחמה , אידאולוגיה וביטחון לפני

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר