תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים בפתח הקובץ 9 שער ראשון מחתרות ציוניות והעימות הערבי–יהודי עד להקמת המדינה הילדה נסימי מרות , מדיניות וטקטיקה במאבק בין הארגונים הלוחמים בתקופת היישוב – בין תדמית למציאות 35 עמיר בר אור ארגון ה"הגנה" לקראת המעבר משלטון המנדט לעצמאות מדינת ישראל 67 ) 1948–1937 ( דגנית בוני דוידי נשים ומגדר בארגון ה"הגנה" בשנים 101 1948–1920 אליעזר טאובר הכוח הערבי הלוחם בארץ ישראל עד לפלישת צבאות ערב , 135 1948–1945 רונן יצחק שיתוף פעולה מוגבל : מדינות ערב במלחמת 175 1948 שער שני המיעוט הערבי והדרוזי במדינת ישראל והאתגר הפלסטיני מוסטפא כבהא חברי הכנסת של רשימות הלוויין הערביות ותפקודם בתקופת הממשל הצבאי , 203 1966–1948

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר