אתגרים ביטחוניים ומדיניים במבחן המציאות

עמוד:4

הספר יוצא לאור בסיוע : המכון לחקר המחתרות ע"ש מנחם בגין , אוניברסיטת בר אילן , המכללה האקדמית גליל מערבי מסת ISBN 978-965-226-412-1 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מיזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע " ג בדפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר