תוכן עניינים

עמוד:VII

. 10 ניהול תקשורת בפרויקט 287 10 . 1 תכנון ניהול תקשורת 289 10 . 1 . 1 תכנון ניהול תקשורת : תשומות 290 10 . 1 . 2 תכנון ניהול תקשורת : כלים ושיטות 291 10 . 1 . 3 תכנון ניהול תקשורת : תפוקות 296 10 . 2 ניהול תקשורת 297 10 . 2 . 1 ניהול תקשורת : תשומות 299 10 . 2 . 2 ניהול תקשורת : כלים ושיטות 300 10 . 2 . 3 ניהול תקשורת : תפוקות 301 10 . 3 בקרת תקשורת 303 10 . 3 . 1 בקרת תקשורת : תשומות 304 10 . 3 . 2 בקרת תקשורת : כלים ושיטות 306 10 . 3 . 3 בקרת תקשורת : תפוקות 307 . 11 ניהול סיכונים בפרויקט 309 11 . 1 תכנון ניהול סיכונים 313 11 . 1 . 1 תכנון ניהול סיכונים : תשומות 314 11 . 1 . 2 תכנון ניהול סיכונים : כלים ושיטות 315 11 . 1 . 3 תכנון ניהול סיכונים : תפוקות 316 11 . 2 זיהוי סיכונים 319 11 . 2 . 1 זיהוי סיכונים : תשומות 321 11 . 2 . 2 זיהוי סיכונים : כלים ושיטות 324 11 . 2 . 3 זיהוי סיכונים : תפוקות 327 11 . 3 ביצוע ניתוח איכותי של סיכונים 328 11 . 3 . 1 ביצוע ניתוח איכותי של סיכונים : תשומות 329 11 . 3 . 2 ביצוע ניתוח סיכונים איכותי : כלים ושיטות 330 11 . 3 . 3 ביצוע ניתוח איכותי של סיכונים : תפוקות 333 11 . 4 ביצוע ניתוח כמותי של סיכונים 333 11 . 4 . 1 ביצוע ניתוח כמותי של סיכונים : תשומות 335 11 . 4 . 2 ביצוע ניתוח כמותי של סיכונים : כלים ושיטות 336 11 . 4 . 3 ביצוע ניתוח כמותי של סיכונים : תפוקות 341

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר