תוכן עניינים

עמוד:III

4 . 3 הנחיה וניהול מלאכת הפרויקט 79 4 . 3 . 1 הנחיה וניהול מלאכת הפרויקט : תשומות 82 4 . 3 . 2 הנחיה וניהול מלאכת הפרויקט : כלים ושיטות 83 4 . 3 . 3 הנחיה וניהול מלאכת הפרויקט : תפוקות 84 4 . 4 שליטה ובקרת מלאכת הפרויקט 86 4 . 4 . 1 שליטה ובקרת מלאכת הפרויקט : תשומות 88 4 . 4 . 2 שליטה ובקרת מלאכת הפרויקט : כלים ושיטות 91 4 . 4 . 3 שליטה ובקרת מלאכת הפרויקט : תשומות 92 4 . 5 ביצוע בקרת שינויים משולבת 94 4 . 5 . 1 ביצוע בקרת שינויים משולבת : תשומות 97 4 . 5 . 2 ביצוע בקרת שינויים משולבת : כלים ושיטות 98 4 . 5 . 3 ביצוע בקרת שינויים משולבת : תפוקות 99 4 . 6 סגירת פרויקט או שלב 100 4 . 6 . 1 סגירת פרויקט או שלב : תשומות 102 4 . 6 . 2 סגירת פרויקט או שלב : כלים ושיטות 102 4 . 6 . 3 סגירת פרויקט או שלב : תפוקות 103 . 5 ניהול תכולת פרויקט 105 5 . 1 תכנון ניהול תכולה 107 5 . 1 . 1 תכנון ניהול תכולה : תשומות 108 5 . 1 . 2 תכנון ניהול תכולה : כלים ושיטות 109 5 . 1 . 3 תכנון ניהול תכולה : תפוקות 109 5 . 2 איסוף דרישות 110 5 . 2 . 1 איסוף דרישות : תשומות 113 5 . 2 . 2 איסוף דרישות : כלים ושיטות 114 5 . 2 . 3 איסוף דרישות : תפוקות 117 5 . 3 הגדרת תכולה 120 5 . 3 . 1 הגדרת תכולה : תשומות 121 5 . 3 . 2 הגדרת תכולה : כלים ושיטות 122 5 . 3 . 3 הגדרת תכולה : תפוקות 123

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר