תוכן העניינים

עמוד:יב

כינון בית משפט מתמחה לדיני חברות ודיני ניירות ערך 30 התקינה החשבונאית הבין-לאומית 30 IFRS - חוק סרבנס-אוקסלי 31 ( Sarbanes-Oxley ) 1 . 9 אתיקה ואחריות חברתית 33 היתרון בטווח הארוך 34 1 . 10 סיכום 35 תיבה 1 . 1 ניגודי עניינים בין בעלי מניות , ממשל תאגידי וקוד אתי 39 תיבה 1 . 2 קריסתן של חברות "אגרון" ו"וורלדקום" 42 חברת 42 חברת "וורלדקום" 43 פרק : 2 הסביבה שבה פועלת החברה העסקית 2 . 1 תפקידו של השוק הפיננסי 45 2 . 2 השקעה פיננסית והשקעה יצרנית 47 2 . 3 השווקים הפיננסיים לסוגיהם 49 השוק הראשוני והשוק המשני 49 שוק הכסף ושוק ההון 49 השוק המידי והשוק העתידי 50 שוק החליפין הבין-לאומי 50 2 . 4 התשואה על נכסים פיננסיים 50 מרכיבי התשואה 52 פיצוי על הזמן 52 פיצוי על הסיכון 52 פיצוי על השינוי הצפוי ברמת המחירים 54 פיצוי על השינוי הצפוי בשער המטבע 54 שיעור התשואה שהתממש לעומת שיעור התשואה הנדרש 55 מדדים לסיכון 55 סטיית התקן 57 ביתא כמדד לסיכון 59 התשואות על נכסים פיננסיים והשינויים על פני זמן 59 2 . 5 שיעורי התשואה ושיעורי האינפלציה 62 האם תאוריית פישר תקפה מהבחינה האמפירית ? 66 שיטת ההצמדה הנהוגה בישראל ומשמעותה לגבי שערי הריבית 69 פרמיית הסיכון 71 תשואה לעומת סיכון בשוק ההון האמריקני 71 מבט נוסף על נתונים היסטוריים 72 תשואה לעומת סיכון בשוק ההון בישראל 75 2 . 6 יחסי כוח הקנייה , שיעורי אינפלציה , ריביות ושערי חליפין 77 הקדמה : שוק המטבע ואופן פעולתו 77 שערי חליפין צולבים 77

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר