1.1 מבוא

עמוד:1

1 . 1 מבוא הבסיס עליו נשענת התיאוריה המימונית קובע כי לזמן ישנו ערך כלכלי . במילים אחרות , תזרימי מזומנים המתקבלים במועדים שונים , הנס בעלי שווי כלכלי שונה . מכיוון שכך , יש לכמת את ערך הזמן של הכסף , קרי למצוא פרמטר מסוים , שייצור בסיס כלכלי משותף בין תזרימי מזומנים המתקבלים בתקופות שונות . פרמטר זה הנו "שיעור הריבית" , ( Interest Rate ) והוא עונה על השאלה מהי התחלופה הקיימת בין שקל בהווה לבין שקל בעתיד . מבחינה אינטואיטיבית , ברור שככל שמועד קבלת תזרים המזומנים הנו מאוחר יותר , כך השווי הכלכלי בהווה של תזרים זה הנו נמוך יותר ( נסו לחשוב על שוויים של ח"ש 1 , 000 המתקבלים בעוד שבוע , לעומת אותם ח"ש 1 , 000 אשר צפויים להתקבל , נניח , בעוד 20 שנה . ( מהי המשמעות הכלכלית של המונח "ריבית ? " בכדי לענות על שאלה זו נתבונן בבעל עסק אשר בפניו עומדת האפשרות לרכוש מלאי מוצרים עבור העסק שלו . ההחלטה האם לרכוש את המלאי תלויה ביכולת של העסק למכור אותו בעתיד , כך שיכסה על עלות הרכישה שלו ואף יניב רווח לבעל העסק . במילים אחרות , תפקידו של בעל העסק הנו לזהות באופן רציף הזדמנויות כלכליות רווחיות ולהשקיע בהן , ולכן במידה וברור לו שמחיר המכירה של המלאי לא צפוי להניב כל רווח , הרי שיבחר להימנע מרכישתו . כעת , נניח כי ניתן לרכוש את המלאי בתאריך 1 . 1 . 2006 במחיר של ח"ש 100 , שישולמו באופן מיידי לספק . את המלאי הנרכש ניתן יהיה למכור בתאריך 31 . 12 . 2006 במחיר של ח"ש 110 , אשר יתקבלו במזומן עם ביצוע העסקה ( בעוד שנה . ( עוד נניח , כי העסקה מעוגנת בחוזה מחייב בין בעל העסק לבין הצד הרוכש , כך 1 שלא קיימת אי ודאות ( Uncertainty ) כלשהי לגבי קיומה . לבסוף , נניח כי על מנת שיוכל לשלם את מחיר הרכישה , חייב בעל העסק לקחת הלוואה ( Loan ) בסכום של ח"ש 100 . הלוואה זו נושאת ריבית שנתית בשיעור של , 12 % כאשר סכום ההלוואה והריבית הנצברת בגינה יוחזרו בתשלום אחד בתאריך . 31 . 12 . 2006 בפני בעל העסק ניצבת בעיה כלכלית בתנאי ודאות , כשהשאלה המרכזית העומדת בפניו הנה האם כדאי לו להיכנס לעסקת רכישת המלאי . במבט ראשון נראה כי קיים לבעל העסק רווח בסך ח"ש 10 כתוצאה מביצוע העסקה . אולם , אם ניקח בחשבון גם את עלות המימון הכרוכה בעסקה , הרי שבעל העסק צפוי לקבל תמורה של ח"ש 110 , ולשלם לבנק סך של ח"ש 112 , כך שבסופו של דבר צפוי להיווצר לו בעוד שנה הפסד כלכלי בגובה ח"ש 2 , ולכן העסקה אינה כדאית . 1 על חשיבותה של הנחה זו יוסבר בהמשך הדיון . A חישובי ערן בתנאי ודאות

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר