תוכן העניינים

עמוד:ח

עמיד A השקעות בתנאי אי ודאות 235 4 . 1 חזרה על מושגי יסוד 235 4 . 2 העדפות סיכון של משקיעים 239 4 . 3 מודל תוחלת-שונות , לקביעת כדאיות השקעה בנכסים מסוכנים 241 4 . 4 תיק השקעות המורכב משני נכסים 242 4 . 5 תיק השקעות המורכב מ- n נכסים 256 4 . 6 אופטימיזציה של בחירת תיקי השקעות 261 שאלות חזרה 271 שאלות נוספות 293 . 5 מודל לתמחור נכסים פיננסיים 301 04 /> 71 / 5 . 1 מודל CAPM -T \ ועיקרון ההפרדה 301 5 . 2 תמחור נכסים בשוק ההון 305 5 . 3 השוואה בין תיקים 315 318 ( Pe /;/ orw < 3 > 7 c
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר