תודות

עמוד:8

תודות היכרותי עם הזמר העברי לצורך כתיבת חיבור זה נסתייעה באישים ומוסדות רבים . מקורותיו של חומר הגלם הכתוב לחיבור מצויים בכמה אוספים ; אוסף בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים , ובפרט אוספי אולם הקריאה למוסיקה ; אוסף הספרייה למוסיקה בסמינר אורנים ' אוסף המכון להווי ומועד בקיבוץ רמת יוחנן אוסף מכון לבון י הארכיון ההיסטורי של עיריית תל אביב י הארכיון הציוני . עובדי כל המוסדות הללו עשו רבות כדי לסייע לי , ואני מודה להם על כך . רבים שרו בעבורי את השירים , ענו על שאלותיי בעניינם והעמידו לרשותי שירונים ופנקסי שירים בכתב יד ששמרו ברשותם . השיחות עמם השלימו את היכרותי עם הזמר העברי בראשיתו ואפשרו לי להעמיד את הבסיס הטקסטואלי למחקרו הלשוני . כל אחד מהם תרם בדרכו להשלמתו של חיבור זה , ואני אסירת תודה לכולם . עזרתם של אביבה לדרר , רות אור , עמוס אלטשולר ותרצה וינה הייתה חשובה במיוחד , ויותר מכל סייעה לי אמי אסתר . מבין חוקרי הזמר העברי נעזרתי במיוחד באליהו הכהן , שהנחה אותי בשלבי המחקר הראשונים בהתמודדות עם הקשיים הכרוכים בעיסוק בזמר העברי . דורון רובינשטיין ויוסי בן ברוך קראו את כתב היד של החיבור בשלמותו . שניהם הקדישו לו תשומת לב מרובה , והתיקונים שהציעו לי מנעו רבות מן הטעויות והאי בהירויות שהיו בו בנוסחו הקודם . עריכת הלשון המוקפדת והרגישה של דפנה כהן וטיפולן המסור של אורית ורטהיים אלירז ועטרה קליגמן ממוסד ביאליק בכתב היד משתקפים היטב בנוסחו הסופי של הספר . תודה מיוחדת שלוחה לפרופ' משה בר אשר , אשר עידודו ותמיכתו ליוו את המחקר החל מראשיתו ועד להוצאתו לאור כספר . אלמלא הוא לא היה המחקר נערך , ומעורבותו , עצותיו , קריאתו הבוחנת ועידודו השפיעו רבות על גיבושו של המחקר בכל שלביו וגלגוליו . מלגת קרן הזיכרון לתרבות יהודית ומלגת ות"ת סייעו לי להתפנות למחקר זה . תודתי גם למשפחות גרינשטיין , לזר ושריג על הפרס ע"ש חיים גרינשטיין ז"ל , שנסתייעתי בו בהוצאתו של החיבור לאור . נובמבר — 2003 חשוון תשס"ד י"ר

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר