גם לכם לא היו מים חמים?

עמוד:4

גם לכם לא היו מים חמים ? מדריך למניעת כשלים בקבלת החלטות מאת : יוסי יסעור עורכת הספר : עידית נבו מפתח העניינים : יעל ולדמן נדפס בישראל , תש 2010 — ע" כל הזכויות שמורות © מטר הוצאה לאור בע״מ ת . ד . , 36212 תל אביב 61361 info @ matar . biz אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו״ל . HOW TO PREVENT FALLACIES IN DECISION MAKING BY YOSSI YASOUR Copyright ) by Matar Publishing House Ltd . All rights reserved . No part of this publication may be reproduced , stored in a retrieval system , or transmitted , in any form or by any means , electronic , mechanical , photocopying , recording or otherwise , without the prior written permission of the copyright owner . Published in Israel by Triwaks Enterprises / Matar Publishing House P . O . Box 36212 , Tel-Aviv 61361 info @ matar . biz

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר