תוכן העניינים

עמוד:י

,. אקסטרמומים עם אילוצים 292 . 5 גישה גיאומטרית לבעיות מקסימום ומינימום 294 תשובות 307 רשימת מושגים 31 4 חלק גי - אינטגרלים תלויים ב פ ר ט ט ר , אינטגרלים מרובים פרק . 14 אינטגרלים תלויים בפרמטר . 1 אינטגרלים אמיתיים תלויים בפרמטר 307 . 2 אינטגרלים לא-אמיתיים תלויים בפרמטר 319 תרגילים 3 35 פרק . 15 אינטגרל כפול ו . הגדרה , תכונות יסודיות וחישוב של אינטגרלים כפולים 337 . 2 שינוי סדר האינטגרציה 346 תרגילים 349 . 3 החלפת משתנים באי נטגרל כפול 351 . 4 שיטות אחדות לפישוט חישובים של אינטגרלים כפולים 361 .. . 5 חישוב של אינטגרל כפול , כאשר משוואות השפה נתונות בצורה פרמטרית 366 תרגילים 367 . 6 אינטגרלים כפולים לא-אמיתיים 369 תרגילים 380 פרק . 16 שימוש באינטגרל כפול י ו . חישוב שטח 381 . . 2 חישוב נפח של גוף 383 . 3 חישוב שטח פני משטח 391 תרגילים 39 3 פרק . 17 אינטגרל משולש ושימושיו . 1 הגדרה , תכונות יסודיות וחישוב אינטגרלים משולשים 395 .. . 2 החלפת משתנים באינטגרל משולש 402 . 3 חישוב נפח בעזרת אינטגרל משולש 405 תרגילים 40 7

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר