הקדמה

עמוד:7

. 2 מיבחני חיזוי ומיון אלה הם מיבחנים שמטרתם לספק בסיס לחיזוי התנהגות התלמיד ולחיזוי הישגיו בעתיד . או , במקרים אחרים , מיבחנים שמטרתם לסייע במיון לקבוצות הקבצה , למעבר ממגמה למגמה , למעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה וכיו"ב . המומחים בשטח זה בונים מערכות מיבחנים נפרדות לכל מטרה , אך , כאמור , לעתים קרובות יש אפשרות להשתמש במיבחן אחד למדידת ההישגיות של מספר מטרות . . 3 מיבחני הערכת הישגים מיבחנים אלה באים , בדרך כלל , לבדוק הישגים אינדיבידואליים של תלמידים לשם מתן ציון לכל אחד מהם . כמו כן באים מיבחנים אלה לספק מידע על המידה שבה רכש התלמיד מושגים , ידע , מיומנויות , יכולת שימוש בתהליכי חשיבה שונים , מידע על עמדותיו וכיו"ב . מיבחנים אלה משמשים למורה מכשיר להערכת ההתקדמות הלימודית בכיתה ובאמצעותם מקבל המורה מידע על הצלחה או כישלון של תלמידים בהשגת מטרות הלימוד . מיבחן ההישגים המקובל הוא המיבחן המסכם שיש בו משום "מבט לאחור" על ידי כר שבודק הוא אילו מטרות לימודיות הושגו על ידי כל תלמיד , אילו תלמידים לא הצליחו להגיע ליעד לימודי מסוים וכיו"ב . בדרך כלל אין מיבחן זה נותן מידע על סיבות הכישלון , אך נותן הוא מידע המסייע למורה לתכנן את המשך ההוראה של כלל התלמידים , ושל הטיפול בתלמידים מסויימים לפי צרכיהם . נ יתוח המידע יכול גם לשמש למורה כבסיס לתכנון הוראת החומר בכיתות אחרות או , בעתיד , באותה כיתה , תוך כדי הכוונת המורה לשיפורים בדרכי ההוראה בהתאם למשוב ( feed back ) שקיבל מניתוח מימצאי המיבחן . מיבחן הישגים נערך עם סיום ההוראה של יחידה לימודית ותוצאותיו משמשות כמרכיב בציונו של התלמיד . בתור שכזה , זהו המיבחן השכיח ביותר במערכת החינוך . יש מורים הרואים במיבחן ההישגים המסכם גם גורם הנעתי-מוטיבציוני המניע את התלמידים ללימודים ולחזרה על הנלמד המביאה את התלמיד

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר