הישגים לימודיים הערכה ומדידה כרך ראשון

עמוד:ה

מבוא ספר זה מיועד ללומדים בבתי המדרש למורים : ובבתי הספר לחינוך שבמוסדות ההשכלה הגבוהה וכן למורים . פרקי הספר נכתבו ועובדו על סמך הרצאות , תרגילים ועבודות , שהמדובר ערך במסגרת עבודתו כמרצה באוניברסיטת בר-אילו ובהשתלמויות למורים . תרמו לספר מגעיו של המחבר עם ציבור מורים רחב , המלמד בבתי ספר יסודיים , חטיבות-ביניים ותיכוניים . הספר נועד לסייע למורה בהערכת הישגים לימודיים של תלמידיו ולהביא לשיפור ו לשיבוח ההוראה . הדבר י ושג על ידי טיפול נכון ומחושב במיבחני-כיתה , הכולל רצף של תהליכים החל מתכנון ההוראה דרך תכנון המיבחן זחיבורו וכלה בעיבוד מימצאיו והפקת מידע ולקחים . מאחר והדגש בספר הוא על צרכי המורה , מודגש הצד המעשי יותר מאשר הצד העיוני . כל פרק מלווה בדוגמאות מתחומי מקצועית ההוראה השונים בכיתות הגבוהות בבית הספר היסודי , בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות . ביצוע התרגילים המצורפים לכל פרק יבטיח את התנסותו העצמית של המורה , החיונית ליישום הדברים על ידו הלכה למעשה . הריני להודות לתלמידי באוניברסיטה ולמורים המשתלמים שהאירו את עיני בפרטים מעשיים רבים . במיוחד עלי להודות לאותם מורים שהסכימו שייעשה שימוש במיבחניהם או בדו גמאות שונות משלהם . תעמוד על הברכה גם גב חנה רוגובםקי שעשתה במסירות במלאכת ההדפסה . היות והספר מיועד למורים שונים , המלמדים מיגוון של מקצועות בבתי ספר שונים , אך טבעי הוא שלקורא זה אר אחר תהיינה השגות לגבי התאמת הדברים לצרכיו . לכן ; אקדם בברכה שאל ות , הערות והארות שתישלחנה אלי לפי הכתובת הר"מ . במיוחד : אודה . " לכל ; ' נ 9 ורה שיעשירני מנמיונו האישי בנושאי ספר זה .

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר