2. יחסים בין קבוצות

עמוד:4

. 3 פעולות בין קבוצות נדון עתה בקבוצה S ובאוסף של קבוצות חלקיות שלה . תהיינה M N - ו קבוצות חלקיות של . S נגדיר עליהן מספר פעולות : א . האיחוד של N - ו M מסומן ב , MU N - מוגדר כקבוצת כל האיברים המופיעים או ב M - או ב N - או בשתיהן . ב . החיתוך של , N - ו M מסומן ב , M N - מוגדר כקבוצת כל האיברים הנמצאים גם ב M - וגם ב . N - ג . המשלים של , M - ב N מסומן ב , M - מוגדר כקבוצת איברי M שאינם נמצאים ב . N - ד . המשלים של קבוצת M ( ביחס ל , ( S- מסומן ב , M - מוגדר כקבוצת איברי S שאינם ב . M - כלומר בעצם . M = S - M ג . אם B - ו A קבוצות , אזי אם B CA - ן Ac B הרי . A = B ד . אין זה ננון שאם B - ו A אינן שוות אזי Ac B או ? BcA למשל אם B - { 2 , 5 } - ו A = { 1 , 2 } : אזי B - 1 A שונות . יחד עם זאת אין זה נכון כי Ac B או אף כי . Be A M - N M ° N M N

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר