מבוא לתורת ההסתברות

עמוד:ג

בז 1 * 111 בשנים האחרונות הפכו השיעורים ב"מבוא להסתברות" לחלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים של הפקולטות למדעי הטבע , החברה וההנדסה במוסדות להשכלה גבוהה . ספר זה מבוסס על סדרת הרצאות ותרגילים , שנתנה על ידי המחבר בנושא זה בחוג לסטטיסטיקה באוניברסיטת תל-אביב , במשך ארבע שנים . בהצגת החומר הושם דגש על דוגמאות ותרגילים פתורים בצד הצגה מדוייקת של המושגים והטענות . כמו כן מופיעים בסוף כל פרק תרגילים נוספים לתירגול ולחזרה . הספר מיועד לתלמידי "מבוא להסתברות" במוסדות להשכלה גבוהה , למורים ולתלמידים בבתי הספר התיכוניים , המעוניינים להעמיק בנושא , וכן לאנשי מקצוע , הניזקקים לנושא כחומר רקע לעבודתם המדעית . החלק הראשון של הספר דן במושגי יסוד מתורת ההסתברות : קבוצות , קומבינטוריקה , מרחבי הסתברות , מרחבי הסתברות סימטריים , חישובי הסתברות והסתברות מותנה . החלק השני של הספר עוסק במושגים מתורת ההתפלגויות : משתנים מקריים , איפיון התפלגויות על ידי מומנטים , התפלגויות רציפות וחוקי גבול . ספר זה מהווה מהדורה שניה מתוקנת , המאחדת את שני החלקים שהופיעו במהדורה הראשונה .

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר