תוכן עניינים

עמוד:6

נחלצים ממשבר דרך למידה 159 / יוצרים מוכנות 161 / מנצלים הזדמנויות בשעת משבר 163 / המימד האנושי 163 / פרק 11 הופכים למנהיגים משולבים 165 / שלושה היבטים של מנהיגות 166 / מנסחים "אני מאמין" 168 / המסע להכרת העצמי 169 / תרגיל קו החיים 170 / משתמשים בלמידה אסטרטגית על עצמנו 173 / סיכום : חמשת ה- 177 / Cs נספח 183 / תרשים זרימה : תהליך הלמידה האסטרטגית 183 / מיישמים את תהליך הלמידה האסטרטגית 184 / מקורות 185 / אינדקס 191 /

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר