הקדמה

עמוד:12

בבחירות החופשיות הראשונות בלוב , שנערכו ביולי , 2012 נחלו האסלאמיסטים מפלה , וזכתה קואליציה של תנועות ליברליות ביחס , אם גם רחוקות מחילוניות מתריסה . הספר כולל פרק מבוא וארבעה פרקים ראשיים . פרק המבוא דן בבעייתיות התיאורטית של המושגים "אסלאמיסט ערבי" ו"ליברל ערבי . " הפרק מציע הגדרה ומאפיינים של קבוצות אידיאולוגיות אלה וכרונולוגיות מקוצרות של התפתחותן , ומציג את המתודולוגיה ואת הקורפוס ששימשו למחקר . הפרק הראשון עוסק בהתגבשות הגישה האסלאמיסטית לישראל . הוא בוחן את היחס לישראל כישות לא לגיטימית וכאויב שיש לחסלו , את הסיבות להתגבשותו של קונצנזוס אסלאמיסטי סביב עמדה זו , ואת ההתאמות הפרגמטיות שעשו אישים וארגונים אסלאמיסטיים ביחס אליה . הפרק השני דן בפרשנויות אסלאמיםטיות על ישראל המציגות אותה כדוגמא שיש ללמוד ממנה , ומנתח את הסיבות לכתיבתן ולהתקבלותן של פרשנויות כאלה . הפרק השלישי דן בהתפתחותן של תפיסות ליברליות שונות ביחס ללגיטימיות של המפעל הציוני , להסכמי שלום עם ישראל ולנורמליזציה עמה , ושופך אור על הסיבות למחלוקות שנתגלעו בין הליברלים בשאלות אלה . הפרק הרביעי דן בפרשנויות ליברליות המציגות את ישראל כמופת , ומנתח את הסיבות לכתיבתן ולהתקבלותן של פרשנויות כאלה . השמות בגוף הספר תועתקו על פי כללי התעתיק המדעי , חוץ מאשר שמות מקומות ומושגים מוכרים , שהעין העברית מורגלת בקריאתן בצורה שונה - למשל ביירות , אינתיפאדה , קוראן . לנוחותו של הקורא הלא מומחה , נוקדו שמות ומונחים בערבית בהופעתם הראשונה בפרק . הציטוטים מהקוראן המובאים בספר הם על פי תרגומו של אורי רובין ( ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב והוצאת מפה , . ( 2005 הערות המופיעות בסוגריים מלבניים בגופם של ציטוטים ישירים הן של מחברי הספר ולא מצויות במקור . כל הציטוטים הם מהמקור , חוץ מאלה המובאים מספרים שתורגמו לעברית ; בספרו של אמין אל מהדי הציטוטים הם מהמהדורה העברית , חוץ מאשר קטעים שהופיעו במקור הערבי והושמטו מהתרגום . אחדים מהמונחים המופיעים בספר

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר