אויבי, מורי הציונות וישראל במשנתם של אסלאמיסטים וליברלים ערבים