אויבי, מורי הציונות וישראל במשנתם של אסלאמיסטים וליברלים ערבים

עמוד:4

Uriya Shavit , Ofir Winter My Enemy , My Mentor : Arab Islamist and Liberal Discourses on the Zionist Movement and Israe עורך הספר : דן שביט עיצוב עטיפה : מאיה שני פלנבאום אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכני ( לרבות צילום והקלטה , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ., Tel Aviv Printed in Israel 2013 כל הזכויות בעברית שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחר בע"מ עימוד : סטודיו : 0017 בע"מ נדפס בישראל דפוס "חדקל '' בע"מ , תשע"ג אתר ההוצאה : www . kibutz-poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר