אורתודוקסיה הומאנית

עמוד:4

Meir Roth Orthodox Judaism - The Human Dimension The Halakhic Philosophy of Rabbi Prop . Eliezer Berkovits אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי א ! מימי ( לרבות צילום והקלטה , ( ללא אישור בכתב מהמ 1 ציא לאור by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd .. Tel Aviv Primedin Israel 2013 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ עימוד : סטודיו ע . ע . נ . בע " מ דפוס "חדקל , " תל אביב תשע"ג אתר ההוצאה : vvvnv . kibutz-poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר