מביא להסתברות וסטטיסטיקה חלק א' - הסתברות

עמוד:2

מהדורה 2 מעודכנת , 2010 הפקה , עימוד והבאה לדפוס : דיונון מבית פרובוק בע " מ אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגרי מידע , להפיץ באינטרנט , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , ממוחשב , דיגיטלי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מההוצאה לאור . דאנאקוד : 158-55494 © כל הזכויות שמורות ( 2010 ) מבית פרובוק בע " מ טל 03-5257999 : ’ רח' שטראוס , 3 תל אביב books @ probook . co . il www . probook . co . il

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר