תשבץ מודיעין 68

עמוד:48

תשבץ מודיעין 68 שמעון אביבי | shimon–avivi @ hotmail . com הערות : כל השמות הם שמות משפחה , אלא אם כן צוין אחרת . בכל מקום שכתוב 'במלחמה' הכוונה למלחמת יום הכיפורים . פתרון תשבץ מודיעין 67 פתרונות יש לשלוח למל"מ : mlm @ intelligence . org . il או לפקס : 03-5497731 בין הפותרים נכונה יוגרל ספר הזוכה בפתרון התשבץ מהגיליון הקודם : נטע זיו - אב מאוזן . 1 קולונל בקג “ ב שנלכד בישראל והוחלף ב 1974 - בסלווה זלמנסון והיינריך שפטר . . 5 הרומאים בראשות טיטוס כבשו את העיר הזאת בגליל לאחר שישה שבועות של מצור . . 9 כיום פרופסור סא “ ל שהיה סגן מפקד גדוד האזנה נייד במלחמה ) ראו מבט מל . ) 67 מ “ . 10 רע “ ן מחקר השטח באמ / ן “ מחקר במלחמה . . 11 העורך הראשי של מבט מל . ) פ “ ש ( מ “ . 12 נפח את נשמתו . . 13 מסייר . . 14 דין שהוא חובה על הכול . . 16 לוחמה אלקטרונית . ) ת “ ר ( . 17 ספר של טום קלנסי שבתחילתו מתמנה ג ‘ ק ראיין לתפקיד היועץ לביטחון לאומי של נשיא ארה “ ב . . 22 רחמנא ליצלן . ) ת “ ר ( . 23 מתקוטט . . 25 חמת . . 27 כינויו של אריה מורג קמ “ ן חטמ 275 ר “ במלחמה ) ראו מבט מל . ) 67 מ “ . 29 ראש מחלקת הר “ ן באוסטרו-הונגריה , לפני מלחמת העולם הראשונה , ששימש סוכן של רוסיה . . 31 עני . . 32 כינוי לעובדת המוסד שפועלת בארצות יעד . . 33 גורם התורשה שמעביר תכונות מדור לדור . . 34 קצין בדרגת סג “ מ , שנפל בשבי המצרי במלחמה , והצליח להסתיר את עובדת היותו קמ ( ן “ ראו מבט מל . ) 67 מ “ . 36 מין סלק שאוכלים את עליו . . 37 רע “ ן מחקר השטח באמ / ן “ מחקר בשנים 1968-1958 ) ש . ) פ “ . 38 קל דעת . . 40 משטרה צבאית . ) ת “ ר ( . 41 ספר של קן פולט שעוסק במבצעי המודיעין הבריטי על רקע מלחמת העולם השנייה . . 45 רטוב . . 46 שמו של קנגורו בספר פו הדוב . . 47 חה לפי צופן אתב “ ש . . 48 בלבד . . 50 מהנדס קנדי שתכנן תותח על בעבור עיראק ונהרג בידי מתנקשים ב 1990 - מחוץ לביתו בבריסל . . 52 עובד שב “ כ שהיה סוכן המודיעין הפולני . . 53 קצין מודיעין בריטי שעבד עבור ברה “ מ וערק לשם ב 1951 - ) ש . ) פ “ . 54 בכיר במודיעין הבריטי שפעל בשירות הסובייטים ודבר בגידתו נחשף בספר ‘ אקלים של בגידה ‘ מאת אנדרו בויל . . 55 יהודי שהואשם בארה “ ב בריגול לטובת ברה “ מ , נמלט לישראל והוסגר לארה “ ב . 1962-ב מאונך . 1 מאבני החושן . . 2 תא ( ל “ מיל ) . באמ “ ן פרסם לאחרונה את ספרו ‘ המורה לאנגלית ‘ על לוחמת מוסד שנעלמת . ) פ “ ש ( . 3 נרו יאיר . ) ת “ ר ( . 4 בדיקת רישום . ) ת “ ר ( . 5 ילקק . . 6 שוכן . . 7 לוחמת בפלמ “ ח שנהרגה ב ‘ ליל וינגייט ‘ בתל-אביב מאש הצבא הבריטי . . 8 תואר לחכם בתקופת המשנה . . 13 אגף במוסד האמון על קשרים עם שירותי מודיעין זרים . . 15 קצין בינה רשתית . ) ת “ ר ( . 18 שירה של נעמי שמר ‘ אנחנו שנינו מאותו הכפר ‘ נכתב עליו ועל חברו זאב ‘ לה עמית ז . ל “ . 19 ספרו של טום קלנסי שנשען על פרטי המבצע הכושל ‘ חוף השנהב ‘ לחילוץ שבויי מלחמה אמריקנים מצפון ויטנאם . . 20 גרמני , ממייסדי הסוציולוגיה המודרנית . . 21 לשעבר עובד מוסד שכתב מספר ספרי ריגול ובהם ‘ אהבה אסורה בפטרבורג . ‘ . 24 אמריקאי , מחבר ספרי ריגול , שהדמות המוכרת ביותר בספריו היא היסטוריון ומנתח מודיעין של הסי . אי . איי . . 26 סייר אוויר שנהרג במלחמה וקיבל את עיטור המופת ) ראו מבט מל ) 67 מ “ ) ש . ) פ “ . 27 ארגון גמלאי צה . ל “ . 28 זוג . . 30 מראשי המוסד . . 35 מפעילו של יונתן פולארד . . 37 ההיפך מביקוש . . 39 מנכ “ ל המל “ מ . . 40 סגן ראש מחמ “ ן ים במלחמה . . 41 איש ציבור ערבי ישראלי שהעביר מידע לחזבאללה ונידון ב 2011 - לתשע שנות מאסר . . 42 מחבר הספר ‘ חוד המחט ‘ העוסק בקרב המתנהל בין מרגל חשוב של היטלר בגרמניה ובין אנשי המודיעין הבריטי . . 43 מפקד גדוד 89 של חטיבה 8 במלחמת העצמאות . . 44 פרופסור לגיאוגרפיה , חתן פרס ישראל , כתב מאמר על הריגול בתנ ( ך “ ראו מבט מל . ) 57 מ “ . 45 כינויו של סא “ ל זרובבל שלו קמ “ ן פיקוד צפון בתחילת שנות ה 60 - ) מלמטה למעלה . ) . 49 נספח צה “ ל באיטליה ובשווייץ , ) 1969-1966 ( שהואשם ע “ י השווייצרים כמי שהיה שותף למבצע הברחת תוכניות הייצור של המטוס מיראז ‘ 5 לתעשייה האווירית בישראל . . 51 מילת שלילה . . 53 גומה בסלע שבה נאספים מי גשמים .

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר