הקדמה: לבנות ולהיבנות בתל־אביב

עמוד:9

העצמאות , ( וזוהי אף תקופה של גידול מסיבי באוכלוסיית העיר . "בבית" בתל אביב גרו יהודים בלבד . הם היו : אשכנזים יוצאי מזרח אירופה ומרכזה , יהודים ספרדים ילידי המקום או מהגרים מארצות הסביבה , יהודים מתימן שהגיעו לארץ ישראל בראשית המאה ה , 20 וצאצאיהם של כל אלה . המהגרים שהגיעו אל חופי תל אביב הונעו מסיבות שונות , והיו להם מאפיינים תרבותיים וכלכליים שונים אשר השפיעו בהתאם על המרקם החברתי והתרבותי של העיר . אנשי " העלייה הרביעית" הגיעו ברובם ממזרח אירופה ונמנו עם שכבות הביניים הנמוכות , ואילו בגל הבא , "העלייה החמישית , " הגיעו גם יהודים מגרמניה ומארצות שהיו בתחום השפעתה של התרבות הגרמנית - אוסטריה וצ'כוסלובקיה . יהודים אלה , שחלקם נמנו עם שכבות מבוססות יותר , היוו בסך הכל כרבע מכלל העלייה החמישית . למרות ריבוי הגוונים התרבותיים והמעמדיים של תושבי העיר , ניתן לומר כי אוכלוסייתה הייתה הומוגנית למדי מעצם היותה עיר ליהודים בלבד , שרובם ( כ ( 80 ° / 0 יוצאי אירופה . " בית" זה , אם כן , היה ביתם של מהגרים שתקעו יתד בארץ חדשה ובתרבות זרה , שחיו בעיר שאותה בנו . הם ראו את הנוף שישבו בו , את " חופי הקסם , " את "יפי הלילות בכנען , " ושמעו את "צלילי החליל בהרים . " אך כמו מתנחלים אירופאים אחרים שהתיישבו בקולוניות , הם לא ביקשו לאמץ את "הבית" המקומי ( הפלסטיני ) ואת אורחותיו . מייסדי תל אביב ( אחוזת בית , בשמה הראשון , ( בהם אשכנזים וספרדים , ביקשו במודע ובמוצהר לכונן עיר שפניה מערבה ושתבדיל אותם מתושבי יפו ( שבה דרו עד אז רבים מהמייסדים , ( אשר זוהתה בעיניהם עם המזרח בראשית שנת 1924 מנתה אוכלוסיית תל אביב , עדיין כשכונה של יפו , 21 , 610 תושבים , ובמהלך אותה שנה עלה מספרם כ 58 . 2 % ל 34 , 200 ( יודפת . ( 23 , 16 , 1969 בשנת 1948 כבר מנתה אוכלוסיית העיר כ 220 , 000 תושבים ( שביט וביגר . ( 21 , 2007 למעשה המונח "אשכנזים" מתייחס למגוון רחב של קבוצות מהגרים , שרק לאחר "העלייה ההמונית" של ראשית שנות ה 50 הובנו כקבוצה הומוגנית " אשכנזית . " מאחר שהספר עוסק בתהליכי התגבשותה של תרבות הגמונית , המבט מופנה בעיקר לבתי המשפחות האשכנזיות .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר