א. ייחודה של הספרות ויתרונה על התפתחות יחסה של הפסיכואנליזה לספרות

עמוד:9

מראשיתו של הדיון הפסיכואנליטי בספרות , אי אפשר היה לשער את מגמות התפתחותו , את עתידו . כאשר פתח פרויד בדיון הזה , הוא נהג ביצירות ספרות כאילו היו חלומות או חלומות בהקיץ או 1 סימפטומים . כל ביטויי הנפש הספונטניים האלה כפופים , לדידו , לתחביר דומה , הנובע בעיקר מהקונפליקט המתמיד בין יצרים גופניים לתקן הנאותות שהתרבות מציבה בפני נתיניה . גישה זאת , כפי שטענה שושנה פלמן בדיונה ביחסי הספרות והפסיכואנליזה , יצרה תבנית 2 הירארכית . יש בה הנחה מובלעת , כי לתודעה האנליטית המנתחת את משאלות היצר או את התסביכים הגלומים ביצירות ספרות , יש יתרון כמו זה שיש לרופא על חולהו , או כמו זה שיש למודע על הלא מודע . מכל מקום , גישתו של פרויד הולידה פרשנות ביוגרפית פתוגרפית : ניסיון להסביר את היצירה באמצעות הפתולוגיה הנפשית של הסופר , מתוך שחזור הביוגרפיה שלו . על פי רוב תלו החוקרים הפסיכואנליטיקנים את ממצאיהם בתסביך האדיפלי , שלדידם הוא מעין הכרח אוניברסלי . פרויד והפרוידיאנים הראשונים האמינו כי ניתן לשחזר את הביוגרפיה של אדם , להגיע לכלל רישום מלא שלה ( ראו למשל 3 שחזור הביוגרפיה של דורה . ( זוהי , למרבה הצער , אשליה מוחלטת , כמו האשליה שניתן לכתוב את ההיסטוריה האנושית במדויק . בתולדות חייו של אדם יש מיליוני אירועים , והעדפתם של אחדים על השאר כאירועים מכריעים או פורמטיביים , נעשית כמעט תמיד מסיבות שרירותיות . שרירותיות זו עוד מתעצמת , כאשר הבירור בדבר משמעותם של אירועים בחייו של סופר נעשה בלי עדותו המפורשת , בלי מידע על משמעותם הסובייקטיבית . יתר על כן , פרויד והפרוידיאנים הראשונים מחוגו לא נתנו את דעתם לכך שהספרות היא מקצוע - פעילות שיש לה תקני פעולה והליכים מסורתיים , והיא כרוכה , לעתים קרובות , בזיקה חיקויית או

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר