תיאור האיזור והאתר

עמוד:12

אלטי הכליה בתיה של אום ריחן בנויים מאבן גיר קשה ומסותתת , בדרך כלל גדלת ממדים . במקרים אחדים אף הובחן סיתות שוליים גס . הבניה יבשה ולא הבחנו בכל חומרי מילוט . ברם , בחפירה במבנה 4 נתגלו שרידי טיוח גס , ולפיכך יתכן שהחפירה במבנים נוספים תגלה אם היו מטויחים . הקירות בנויים שתי פנים אבן מסותתת , ורוחבם הממוצע 0 . 80 מ' . 'מ 1 . 00 - בבתים רבים נשתמרו הקירות בגובה 6-5 נדבכים , מעל . 'מ 2 . 50 לאבנים רבות מידות מרשימות , ואורכן של אבני הפינה עולה על . 'מ 1 . 00 רבים מפתחי הבתים נשתמרו באתרם והם בנויים מאבנים מסותתות היטב . בחלק מהבתים אפשר להבחין בספים , מזוזות ומשקופים עשויים מאבני גיר גדולות ומסותתות היטב . אום ריחן במדרג היישובי חכמי התלמוד הבחינו בשלוש רמות יישוב : כרך ( עיר הפוליס , ( העיר והכפר . הכפר הוא יישוב הבת הקטן וחסר מוסדות ציבור , והעיר היא מונח כולל לכל רמות היישוב שבין הפוליס והכפר . אום ריחן היא ללא ספק "עיר . " בהשוואה לגודלן של העיירות בגליל היא עיר בינונית בלבד . ברחבי שומרון איננו מכירים יישוב כה גדול , אם כי מרבית כפרי היסוד , אשר היו מיושבים בשומרון מדורי דורות , מיושבים עד היום , ולפיכך קשה לדעת מה היה שטחם בעבר . נתון נוסף , שעשוי לסייע בהגדרת מיקומה של אום ריחן בהיררכיה היישובית , היא רשת הדרכים . כפי שהראה ז' ספראי , היישובים החשובים נהנו מרשת דרכים מפותחת ומקשר תחבורתי ישיר עם כל שכניהם במרחק . מ"ק 12-8 רשת הדרכים של אום ריחן דלה יותר , ולפיכך מן הראוי לשער כי היא היתה רק עיר בינונית . מצד שני , כפי שנראה להלן , פסק היישוב במקום בתקופה הרומית , ולפיכך יתכן שרשת הדרכים אליו לא הושלמה . בסביבה הקרובה של אום ריחן , עד יעבד שבדרום , ענין ואום אל פחם " שבצפון מערב , אין יישובים גדולים . מסתבר אפוא שאום ריחן היתה היישוב המרכזי באיזור , אם כי במדרג הכללי של יישובי השומרון אין לראות בה יישוב גדול במיוחד . צורת היישוב אום ריחן היא יישוב מכונס - הווי אומר , שמבני היישוב מרוכזים ואין ביניהם חללים נרחבים . במידה שיש חללים , הם נובעים מצרכים אורבניים טהורים . מרבית יישובי הארץ בתקופה זו היו מכונסים , ואין ספק שזו היתה צורת הבניה הכפרית והעירונית המקובלת בארץ . גם הספרות התנאית והאמוראית מניחה כדבר מובן שה"עיר" וה"כפר" הם יישוב מכונס . הכפר המכונס הוא הבסיס לכל דיני ערוב שבת . ברגע שהמרחק בין הבתים עולה על 66 . 6 אמה

החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר