תיאור האיזור והאתר

עמוד:9

אום ריחן כעיירה תיאזד האח ! ח' אום ריחן הוא יישוב קדום שלם המשתרע על 40-36 דונם בקירוב . באתר נמדדו כ 00 ו בתי רוצר , רשת הרחובות ברורה היטב וכן אפשר להבחין במערכת הבטחון של היישוב הקדום . בשוליו הצפוניים מערביים של היישוב הקדום הוקמו בעת החדשה מבנים מספר , לפיכך לא היה אפשר למדוד חלק זה של היישוב . מפת האתר מייצגת את קווי המתאר של הבתים , אך לא את חלוקתם הפנימית . בבתים אחדים מדדנו אף את החלוקה הפנימית , ואלה מייצגים את הצורה הבסיסית של מכלולי אום ריחן . איור : 1 מפת איתור של אחור אום ריחן

החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר