מבוא

מתוך:  > אום ריחן > מבוא

עמוד:5

מבוא חקירת האתר אום ריחן היא חורבה גדולה מתקופת המשנה והתלמוד בצפוךמערב שומרון . האתר השתמר במצב טוב , ורק שוליו הדרומיים נפגעו בעקבות הקמת מבנים בעת החדשה . האתר כבר נסקר בסקר הבריטי בסוף המאה הקודמת , ' והמחברים מתארים אותו בצורה לקונית כאיזור של שרידי חורבות וערימות אבנים . לאחר מכן נסקר האתר בסקר החתם בשנת תשכ " ח , במסגרת הסקר ב"ארץ אפרים ומנשה" . בסקר זה מתוארת החורבה בקצרה כאתר שגודלו שלושים דונם , אשר השתמרו בו שרידי מבנים ומודגשת הבניה המסיבית . כן נמסרים פרטים נוספים על האתר , ובעיקר מכרים מספר '' מבני מאוזוליאום הרוסים בקרבת האתר ובאחד מהם ( 16345 21095 צ"נ ) נראים שני סרקופגים . " מבני מאוזוליאום אלה מכונים בחיבור זה "מגדלים , " והם יידונו להלן . בשנת , 1969 בעקבות הסקר , ערך ז' ייבין חפירת הצלה בשני מבנים בשולי האתר . במסגרת זו נחפרו ה"מאוזוליאום , " שתואר לעיל , וכן מבנה קבורה גדול ומפואר ששטחו . 'מ 15 x 15 באתרים אלו נמצאה קרמיקה מהמאות השלישית רביעית לספירה . הממצאים לא נבדקו שנית במסגרת מחקר זה . תשומת הלב שלנו הופנתה לאתר במסגרת מספר מחקרים שנערכו , ביחד ובנפרד , ובהם הובחנה העובדה כי האתר השתמר במצב טוב , המאפשר את שחזורו . בשנים 1982-1980 נחקר האתר על ידי ש' דר , י' טפר וד ספראי המחקר מומן בעזרת הקתדרה ללימודי ארץ ישראל ע"ש א' מוסקוביץ באוניברסיטת בר אילן . במקביל נערכה בשטחים החקלאיים חפירת הצלה בניהולו של ש' דר ( מטעם קמ"ט ארכיאולוגיה במפקדת יהודה ושומרון ובמימון המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית . ( החפירה התנהלה בשטחים שיועדו להקמת היישובים חיננית ושקד . לפיכך אין לראות בהם אלא דגם של מבנה השטח החקלאי . בנוסף לפעולות אלו נערך סקר חלקי סביב כל האתר , ונסקרה במפורט משבצת של כ 10 קמ '' ר מכביש אום ריחן-יעבד במערב , ועד לתל א סרוג' ותל אום זיד במזרח . על מנת לוודא את הכרונולוגיה של היישוב , נערכה חפירת בדיקה קצרה , במימון הקתדרה ללימודי א"י , באחד המבנים ביישוב עצמו ( להלן . ( נראה כי כל פעולות המחקר הללו נותנות בידינו מידע רב ערך המאפשר לשחזר את חיי היישוב באום ריחן בתקופה הרומית .

החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר