אום ריחן

מתוך:  > אום ריחן

עמוד:4

Shimon Dar , Zeev Safrai , Yigael Tepper Um Rihan : A Village of the Mishnah By Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . 1986 כל הזכויות שמורות נדפס בישראל סדר צילום , לוחות והדפסה בדפוס "חדקל" בע '' מ , ת"א

החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר