1 מבוא

עמוד:12

הראשונה ( תחילת ההתקוממות בדצמבר , 1987 ואירועי הר הבית באוקטובר , ( 1990 אירועי אוקטובר , 2000 מעצר מנהיגי הפלג הצפוני של התנועה האיסלמית במאי . 2003 ארבע יחידות הזמן הקונצנזואליות הן ביקור סאדאת בנובמבר , 1977 הסכמי אוסלו בספטמבר , 1993 חוזה השלום עם ירדן באוקטובר , 1994 רצח ראש הממשלה יצחק רבין בנובמבר . 1995 מחקר זה מאפשר לנו להגיע לממצאים תקפים יותר מקודמיו בשל טווח הזמן הרחב וריבוי מקרי המבחן המתמקדים רק במיעוט הערבי . ההתגייסות של העיתונות לממסד בעתות משבר אינה תופעה ייחודית למקרה הישראלי ( ארה"ב לאחר 11-ה בספטמבר 2001 היא דוגמה מובהקת לכך . ( לכן חשוב לבדוק אם חל שינוי באופן הסיקור של קבוצת המיעוט בפרקי זמן יציבים של שלום , פיוס וצער משותף ( כמו למשל בזמן האבל על רבין . ( יש לציין , כי אירועי מדיה אלו , הן בפרקי זמן קונפליקטואליים והן בפרקי זמן קונצנזואליים , " שוברים" את דפוסי העבודה התקשורתיים המקובלים . כלי התקשורת ממעטים לדווח על אירועים חדשותיים רגילים ומתמסרים למאורע אחד בלבד - חגיגי או טראומתי . דווקא חריגה זו מהשגרה התקשורתית היומיומית היא אבן בוחן ראויה לסיקור של קבוצות מיעוט . הציבור , כמו כלי התקשורת השונים , מפסיק את פעילותו הרגילה כדי לקרוא , להאזין או לצפות באירוע הפוליטי המיוחד . בדרך זו הוא נחשף למסגור של פריטי מידע רבים , שמסייעים לו לגבש דעה על מושאי הסיקור ולתת את דעתו גם על מה שמוצג בשולי האירוע המרכזי . בסך הכל נבדקו 460 ידיעות , כתבות ומאמרים בעמודי החדשות ; וכן פריטים ויזואליים , כמו תמונות ותרשימים גרפיים , ומאמרי מערכת . הספר מתבסס על כל החומר הכתוב שהודפס בעיתונות העברית על האוכלוסייה הערבית במהלך שמונה מסגרות הזמן שצוינו לעיל . שאלת המחקר שעומדת בלב הספר היא האם הסיקור של המיעוט הערבי היה מוטה או מאוזן לאורך השנים- משאלה זו נגזרות שתי שאלות נוספות : באיזו מידה , אם בכלל , תויגו הערבים כ"אחרים , " כלומר , כזרים וכחריגים במציאות הישראלית גם בתקופות של פיוס ושלום- והאם היעדרותם של הערבים מהשיח התקשורתי היא ביטוי נוסף להדרתם ממוקדי הכוח הפוליטיים , הכלכליים והתרבותייםהשאלה האחרונה חשובה במיוחד מן הטעם הבא : היא מניחה כי הרצון להבין טקסט פירושו גם לבדוק מה אין בו . ומתוך מה שאין בו , או נדחק לשוליו , אפשר ללמוד על העיקר . בחינה מעמיקה של טקסטים רבים מן העיתונות מלמדת כי הערבים זכו לאזכור מועט , שולי , כמעט זניח . כך יכול כל אזרח יהודי , צרכן

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר