דעת מיעוט בעיתונות העברית

עמוד:2

Minority Opinion in the Hebrew Press Representation of the Arab Population in a Changing Public Sphere Sagi Elbaz עיצוב והפקה : דיונון מבית פרובוק בע”מ דאנאקוד : 158-55521 ) כל הזכויות שמורות ( 2013 ) לדיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע”מ שטראוס , 3 תל אביב טל : 03-5257999 books @ probook . co . il www . probook . co . il אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגרי מידע לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר , כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מאת ההוצאה לאור .

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר