הקדמת העורכות

עמוד:X

והחלטות . טיפולים אלה נוטים להיות מכווני-מטרה ובעלי מטרות מדידות , ולנקוט הליכי טיפול שיטתיים המוגבלים בזמן . הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית מאבחנת את בעיות הנפש לפי קריטריונים מדידים ומגדירה את הצלחת הטיפול לפי השינוי החל בקריטריונים אלה , ולכן היא נוחה למחקר מדעי , בפרט במה שנוגע להצלחת טיפולים קצרי מועד בהפחתת מצוקות למיניהן . מכיוון שהגישה שמה דגש על התנהגות המטופל , על מחשבותיו ועל אמונותיו , היא הולמת את התפיסה שרואה במטופל שותף פעיל לתהליך הטיפול , הן מבחינת הבנת הבעיה ואופן פתרונה , הן מבחינת ניהול הטיפול השוטף . מטבע הדברים , הפרעות נפשיות שונות נובעות ממקורות שונים ונשענות על מנגנונים נפשיים שונים . הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי מתבסס על תאוריות פסיכולוגיות מפורטות לגבי ההפרעה המדוברת , ולרוב מטרת הטיפול וההיגיון המנחים את הטיפול מוצגים למטופל בתחילת התהליך , והדבר הופך אותו לשותף פעיל וגם מאפשר לו לבחון את הצלחת הטיפול . › מהן › ההנחות › הפילוסופיות › וההיסטוריות › שבבסיס › טיפולים › קוגניטיביים-התנהגותיים ? הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית קשורה לשלושה זרמים פילוסופיים : האסכולה הסטואית , האמפיריציזם והאקזיסטנציאליזם . הסטואים ראו ברגשות הרסניים תוצאה של טעויות שיפוט וסברו שהידע הוא המפתח לחיים מאוזנים . המשותף לטיפול קוגניטיבי-התנהגותי ולגישה הסטואית הוא התפיסה , שחלק ניכר מתגובתו הרגשית של אדם למאורעות אינו נקבע על ידי המאורעות עצמם , אלא על ידי האופן שהם מומשגים ומוערכים על ידיו , ולכן אדם יכול לשלוט בתגובותיו הרגשיות במידה לא מועטה , ואף " להתאמן" בניווט תגובותיו , כך שיחוש פחות רגשות שליליים במצבים מסוימים . ואכן , אהרון בק , ( Aaron Beck ) מחלוצי הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי , ראה בגישה הסטואית אחת מאבני היסוד של תורת טיפול זו Padesky ) . ( & Beck , 2003 ; Robertson , 2010 חשוב לציין , שהטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי , בניגוד לגישה הסטואית , אינו מנסה להקטין עוצמת רגשות באופן כללי , ואינו חורת על דגלו " שלווה סטואית . " הטיפול מנסה להקטין חוויות רגשיות שליליות כשהן נובעות מהמשגות ותפיסות לא-מציאותיות , אך בה בעת גם להעצים חוויות רגשיות חיובית . הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית מושפעת מהאמפיריציזם , שבהקשר זה יש להבינו כדוקטרינה שעל פיה " כל הידע שלנו מקורו בניסיון , אם של המחשבה ואם של החושים" ( בניגוד לתפיסה הרציונליסטית של רעיונות מולדים , ראו . ( Levey & Greenhall , 1983 , p . 265 היסטורית , האמפיריציזם היה קשור באופן הדוק לשיטה המדעית . בהקשר זה , מטפלים התנהגותיים , השמים דגש על התנהגות המטופל כמקור המידע האמפירי , מוצאים את שורשי גישתם הן במסורת הפילוסופית היוונית הן באמפיריציסטים מן העת החדשה , למשל ג'ון לוק . לבסוף , הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי הושפע מהאקזיסטנציאליזם , בהדגישו את האוטונומיה של הפרט כקובע מהי בעבורו רווחה פסיכולוגית Ellis & Harper , 1961 ; Bandura ) . ( 1983 פסיכולוגים רבים , המייצגים שיטות טיפול פסיכולוגי שונות , טענו שטוב יעשה אדם הרוצה באושר אם יחפש את השינוי הפנימי , ולא יתמקד בנסיבות חיצוניות או בהתנהגותם של אחרים . המשותף בין הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי והמסורת האקזיסטנציאליסטית כולל את

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר