אלתרמן

מתוך:  > אלתרמן

עמוד:4

Dan Laor Nathan Alterman A Biography עורך הספרייה אלי שאלתיאל הספר רואה אור בסיוע מועצת הפיס לתרבות ואמנות אנו מודים להוצאת הספרים הקיבוץ המאוחד על שבאדיבותה מובאים קטעים מיצירותיו של נתן אלתרמן תחקיר תמונות : ערן ליטוין כל הזכויות לספר זה בעברית שמורות למחבר ולהוצאת ספרים עם עובד בע"מ . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לבצע בפומבי , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי — אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר — את החומר שבספר זה או חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה או בחלק ממנו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת מהמו"ל שתינתן מראש ובכתב . הדפסה שלישית תשע 2014 ד" ) הוצאת ספרים עם עובד בע"מ , תל אביב נסדר בסטודיו ע . נ . ע . בע"מ , ראשון לציון נדפס בתשע"ד בדפוס קורדובה חולון All rights reserved ) Am Oved Publishers Ltd . Tel Aviv 2013 Printed in Israel ISBN 978-965-13-2394-2

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר