רשימת האיורים

עמוד:11

רשימת האיורים ו . תראה מן האויר של פסגת התל מכיוון דרום מערב 14 . 2 אפק אנטיפטריס , צומת דרכים בארץ ישראל הקדומה 16 . 3 אפק ברשימת תחותימס 17 . 4 אתרים קדומים באגן הירקון 20 . 5 מפת התל עם שטחי החפירה והשרידים העיקריים שנחשפו 20 . 6 חפירות י' עורי בבריכת הטיהור הצפונית ( באדיבות אגף העתיקות ) 21 . 7 התפירות בבריכת הטיהור הדרומית , שלא הגיעו לידי פרסום ( מעזבונו של י' עורי ) 22 . 8 עונת החפירות הראשונה , . 1972 התחלת העבודה בשטח 23 A . 9 מחנה המשלחת על התל 24 ( 1979 - 1972 ) 25 A m ^ a niuim avv . 1972 , mwNin rnTann ruiv . 10 . 11 אפק וסביבתה בתקופה הכלקוליתית ובתקופת הברונזה 27 . 12 חומת העיר מתקופת הברונזה הקדומה והמבנים שלידה . שטח 29 8 . 13 חומת העיר מתקופת הברונזה הקדומה והמבנים שלידה . שטח 29 B . 14 תוכנית איזומטרית של קבוצת בתים מתקופת הברונזה הקדומה . 'ב שטח 30 A . 15 בית מגורים מתקופת הברונזה הקדומה . 'ב שטח 31 A . 16 פך חרס מחופה אדום וממורק . מנחת קבורה מקבר שנכרה מתחת לרצפת ארמון 11 של תקופת הברונזה התיכונה באפק 34 . 17 קבורה מתחת לרצפת ארמון 36 1 . 18 האקרופוליס בתקופת הברונזה התיכונה - ארמון ו וארמון ווו מעליו . משמאל - תנור מחומר על רצפתו של מרחב גדול . מימין - חדרי מחסנים 37 . 19 חומת העיר מתקופת הברונזה התיכונה , קטע מערבי . מימין למטה - שכבות תקופת הברונזה הקדומה 38 . 20 חומת העיר מתקופת הברונזה התיכונה , קטע מזרחי . משמאל - תעלת הניקוז . תיקון החומה משלב נ' נראה בחתך 38 . 21 חומות העיר מתקופת הברונזה התיכונה בשטח 39 6 . 22 טס אפיה מחרס ששבריו נמצאו מונחים על הכירה 40 . 23 כלי חרס מחופים אדום וממורקים . שלב ב' של תקופת הברונזה התיכונה באפק 40 . 24 כלי חרס בעלי עיטור צבוע . שלבים - 'א ב' של תקופת הברונזה התיכונה באפק 41 . 25 ארמון 11 בשטח , A משלב ני של תקופת הברונזה התיכונה באפק 42 . 26 ארמון 11 בשטח . A מראה כללי מכיוון מערב 43 . 27 קבר שנכרה מתחת לרצפת ארמון . 11 תחילת החפירה 44 . 28 קבר שנכרה מתחת לרצפת ארמון . 11 הממצא באתרו 45 . 29 תיקון חומת העיר בשלב ג' של תקופת הברונזה התיכונה באפק 45 . 30 צלמית בדמות שבוי כנעני ועליה 'כתבי מארות ' . מסקארה שבמצרים 46 . 31 ארמונות תקופת הברונזה התיכונה שעל האקרופוליס . ארמון 1 וחומת העיר משטח - B שלב ב ' , ארמון 111 בתוכניתו הראשונה- שלב ה' 48 . 32 יסודות הקירות והעמודים של ארמון ווו 49 . 33 ארמון 111 בתוכניתו הראשונה- שלב ה' של תקופת הברונזה התיכונה באפק 50 . 34 הכניסהל '' חדרהבמה" בארמון 111 משלבו' 51 . 35 קבר ארגז בשטח , A משלב ו' של תקופת הברונזה התיכונה באפק 52 . 36 כבשני חרס בשטח , G משלבים ד' - ה' של תקופת הברונזה התיכונה באפק 53 . 37 קערת בזלת ופגיון ברונזה - מנחות קבורה בקבר ארגז משטח . G שלב וי של תקופת הברונזה התיכונה באפק 54

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר