ביבליוגרפיה נבחרת

עמוד:9

ביבליוגרפיה נבחרת איתן , 'א תשכ '' ז . "סארקופג וקשת מעוטרת מהמאוזוליאום בראש העין . '' ארץ-ישראל , . 118-114 : 'ח איתן א , ' תשכ '' ט . '' החפירות לרגלי תל ראש העין . " עתיקות , ה' ( סדרה עברית . 68-49 : ( בק פ' וכוכבי , 'מ תשמ '' ד . '' ארמון המושל המצרי באפק . " קדמוניות ט '' ז ; . 51-47 דמסקי אי , תשל '' ז . "סדר הא ( Abecedary ) ב '' הפרוטו כנעני מתקופת השופטים ומשמעותו לתולדות האלפבית . " בריאילן , י '' ט-ד '' ז : . 57-45 זינגר אי , תשמי'ד . '' מכתב מאוגרית שנתגלה באפק . " קדמוניות , . 46-42 . vo ידין , 'י תשל '' ז . "אופי הישובים בארץ ישראל בתקופת הברונזה התיכונה 11 א ובעיית הביצורים באפק . " ארץ-ישראל , י"ג : . 105-91 כוכבי , 'מ תשל '' ז . "אוסטרקון מתקופת השופטים מעזבת צרטה . " בר אילן , י '' ט-ד '' ז : . 44-30 כוכבי , 'מ תשל '' ז . אפק אנטיפטריס , חמש עתות חפירה בתל אפק-אנטיפטריס . ( 1977-1972 ) תל אביב . כוכבי , 'מ תשל '' ז . '' הארמון הכנעני של אפק וכתובותיו . " קדמוניות , . 67-62 : 'י כוכבי , 'מ תשמ '' ב . "אפק אנטיפטריס , חמשת אלפי שנות היסטוריה . " במתנה , כ '' ה : . 38-29 כוכבי , 'מ בק פ' ונופנא , 'ר תשמ"א . "אפק אנטיפטריס , תל פולג , תל בורגה ותל זרור - ארבעה אתרים מבוצרים מתקופת הברונזה התיכונה 11 א בשרון . " ארץ-ישראל , ט"ו : . 62-28 כוכבי מ' ודמסקי , 'א תשל"ח . "אלפבית בכתב פרוטו כנעני מעזבת צרטה . " קדמוניות , י"א : . 67-61 כוכבי , 'מ נאמן , 'נ זינגר א' ופינקלשטיין , 'י תשמ '' ג . "אבן העזר הישראלית ואפק הכנענית . " קתדרה , : 27 . 38-3 פינקלשטיין , 'י תשל"ח . התישבות כפרית בשולי ההר באגן הירקון בתקופה הישראלית - הלניסטית ( עבודת גמר , ( תל אביב . פינקלשטיין י , תשמ '' ג . תפירות עזבת צרטה וההתנחלות הישראלית בהר ( עבודת דוקטור , ( תל אביב . פישר מ , ' תשמ '' ו . "החפירות בחורבת זיכרין . " קדמוניות , י"ח : . 121-112 קינדלר , 'א תשמ"ז . "מטבעות העיר אנטיפטריס . " ארץ-ישראל , י"ט : . 131-125 רול יי ואילון , 'א תשמ '' ז . "דרכים ראשיות בשרון בתקופות הרומית והביזאנטית . " ישראל - עם וארץ , . 162-147 : ( 22 ) 'ד ANET , Pritchard , B . ( ed . ) 1955 . Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament , Prin- ceton . Albright W . F ., 1923 . "The Site of Aphek in the Sharon " . JPOS , 3 : 50-53 . Beck P . 1985 . "An Early Bronze Age Family of Bowls from Tel Aphek " . Tel Aviv , 12 : 17-28 . Beck P . 1985 . "The Middle Bronze Age IIA Pottery from Aphek , 1972-1984 : First Summary " . Tel Aviv , 12 : 181-203 . Brock S . P ., 1977 . "A Letter Attributed to Cyril of Jerusalem on the Rebuilding of the Temple " . BSOAS , 40 ( 2 ) : 267-286 . Dar 5 „ Appelbaum S .. 1973 . "The Roman Road from Antipatris to Caesarea " . PEQ 105 : 91-99 . Demsky A ., Kochavi M ., 1978 . "An Alphabet from the Days of the Judges" , BAR , 4 : 23-30 . Finkelstein I ., 1986 . Izbet Sartah . An Early Iron Age Site near Rosh Ha ' ain , Israel , ( Bar International Series 299 ) , Oxford . Finn J ., 1877 . Byewaysin Palestine , London : 131-135 . Giveon R ., 1988 . Scarabs from Recent Excavations in Israel . Freiburg : 40-56 .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר