תוכן העניינים

עמוד:8

פרקו . ' תל ללא עיר ו 29-ו 20 0985 - 363 ) . 7 מעיר הומיה לתחנת דרכים ו ו 28 - ו 2 . 2 תל אפק במאה העשרים 129 טבלה השוואתית - ממצאי החפירות והעדויות ההיסטוריות 3 ו - ו 30 ו

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר