תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים ביבליוגרפיה נבחרת 10-9 רשימת האיורים 3 — ו 1 ו פתח דבר 26—15 א . התל 17-15 ב . זיהתה של אפק-אנטיפטריס 9 - 17 ו ג . החפירה 26 - 20 פרק . 'א ראשיתה של אפק ( האלף הרביעי והאלף השלישי לפנה"ס ) 33 - 17 . 7 התקופה הכלקוליתית 3300-4500 ) לפנה"ס ) 28 - 27 . 2 תקופת הברונזה הקדומה 2250-3300 ) לפנה"ס ) 33- 28 פרק . 'ב אפק בירת השרון ( תק' הברונזה התיכונה 1550-2000 לפנה"ס ) 58 - 35 . / שישה שלבים ארכיאולוגיים 53 - 35 . 2 תקופת הפריחה הגדולה של אפק 58 - 54 פרק . 'ג אפק בשלטון מצרים ( תק' הברונזה המאוחרת , 1200-1550 לפנה"ס ) 78-59 . 7 ארמונות אפק 68 - 59 . 2 כתובות אפק 72-69 . 3 המכתב מאוגרית 76 - 73 . 4 אחרית אפק הכנעני ת 78 - 76 פרק . 'ד תקופת הברזל ( התקופה הישראלית , 586-1200 לפנה"ס ) 91-79 . / המתיישבים הראשונים 80 - 79 . 2 אפק הפלשתית 85 -80 . 3 אפק הישראלית 91-86 פרק ה ' . פגי ואנטיפטריס 322 ) לפנה 363 - ס" לספירה ) 119 - 93 . 7 פגי , עיר יהודית בגבול שומרון 9-322 ) לפנה"ס ) 96- 93 . 2 אנטיפטריס נבנית ונחרבת 9 ) לפנה 68 - ס" לספירה ) 103 -97 . 3 אנטיפטריס בימי שלטון רומי 119 - 103 ( 363 - 68 )

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר