מבוא למהדורה העברית

עמוד:8

בתרבות ; לפיכך אין לתמוה על כך ש"על השחיטה / ' תגובתו הספונטנית של ביאליק על פרעות קישינב , ( 1903 ) ועוד יותר מזה הפואמה "בעיר ההרגה" " ) משא נמירוב , ( " תגובתו השנייה , שחיבר אותה לאחר שגבה בקישינב את עדויות הנפגעים , נעשו בתקופת השואה למעין אסמכתא , למקור ראשוני ועל זמני . ג . בזכות מסורת ספרותית זו של תגובות לפורענות בעת החדשה , התחזק הזיכרון הקולקטיווי והוא שאיפשר תגובה חדשה . מקומו של הזיכרון הקיבוצי במערכת התרבות המודרנית הוא המוקד השלישי של הספר . בניגוד לאלה הרואים סתירה מוחלטת בין ההיסטוריה , כלומר החקר המדעי של תולדות עמנו , לבין פולחן הזיכרון והאזכרה ; בניגוד לאלה הרואים בעליית היחיד סימן לירידת הכלל - בניגוד לשתי גישות אלו עומד המאבק הקיומי של יהדות מזרח אירופה . אני עצמי , דור שני למורדים במסורת , גדלתי בבית חילוני דובר יידיש ומצאתי את מקומי ואת קוני דרך טקסי אזכרה חילוניים לכאורה . תוך כדי כתיבת הספר , אשר מטרתו הראשונה היא למדוד את התרבות היהודית לפי קנה מידה אירופאי מודרני , גיליתי חוקיות על היסטורית , שנגזרה על כל יהודי באשר הוא , לא בדרך של מרד חדש כשלעצמו , אלא דרך הפנמת המרד לצורכי קיום . תרבות עשירה זאת כלתה מן העולם , לאחר שהוזנחה , הושפלה - ולבסוף הושמדה - אך מי שזכה לשאוב ממעיינותיה אולי יזכה להזין או להשקות במקצת את הדורות העתידים לבוא אחריו . זכות גדולה הייתה לי לשתף פעולה עם מתרגם בשיעור קומתו של ידידיה פלס . גם רבים מן הציטוטים והשירים האידיים תורגמו על ידו לצורך הספר ( אלא אם כן צוין שם מתרגמם בהערה , ( תוך מאמץ להאיר את טעם המשקל והחרוז . יחד בדקנו מחדש את כל המקורות ועידכנתי את מראי המקום בהתאם . במהלך קריאת התרגום , שהמתרגם שלחו אליי פרקים פרקים , חשתי לעתים שהתרגום חיזק את הספר מעבר לשפתו המקורית . תודתי ותודת המתרגם גם לעורכת התרגום , ורדה בכור , אשר בקפידתה על כל תג מנעה מעמנו כמה וכמה טעויות . תודתי נתונה לפרופ' גרשון שקד , אשר המליץ על ספרי לפני הוצאת הקיבוץ המאוחד והמליץ לפניי על הוצאה זו , שחזקה עליה שתוציא תחת ידה מלאכה ראויה . ואכן כך היה . אני אסיר תודה לשלוש הקרנות אשר תרמו סכומים נכבדים ( במט (! ח" לשם מימון המהדורה העברית שלפנינו : The Lucius N . Littauer Foundation The Abbell Research Fund שעל יד בית המדרש לרבנים באמריקה The Dorot Foundation שלמי תודה לצייר שמואל בק על הרשות שנתן לנו להשתמש בציורו בעטיפת הספר . ד . ר .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר