אל מול פני הרעה

עמוד:4

David G . Roskies Against the Apocalypse Responses to Catastophe in Modern Jewish Culture הניאה לדפוס : ורדה בכור Harvard University Press Cambridge , Massachusetts , and London , England , 1984 כל הזכויות לתרגום העברי שמורות למחבר ולהוצאת הקיבוץ המאוחד Printed in Israel , 1993 נדפס בישראל , תשנ '' ג דפוס "חדקל" בע"מ , תל אביב

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר