החינוך העברי בימי הבית הלאומי 1919 - 1948

עמוד:ד

Hebrew Education in the Years of the National Homeland ( 1919-1948 ) Shimon Reshef and Yuval Dror חיבור זה הוא פרק בספר ' תולדות המנדט הבריטי , חלק שלישי' בסדרה 'תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה' מסת ISBN 965-342-720-2 ב" כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשנ"ט סודר ונדפס בדפוס גרפית בע"מ , ירושלים Copyright by the Bialik Institute Jerusalem 1999 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר