מחקר הר שומרון תשכ"ז-תשמ"ג

עמוד:10

הכפרי בשומרון וביהודה בתקופה זו , והוא חלק ממכלול עבודות של חוקר זה , המוקדשות לתהליכים הגיאוגרפיים של היישוב הכפרי הערבי . בעת החדשה מתאפיין שומרון בהגירה חיצונית ופנימית אינטנסיבית . תהליכים אלה , בנוסף לריבוי הפנימי , גרמו לשינויים ולגידול דימוגרפי , ובמקביל לתהליך אינטנסיפיקציה בעיבוד החקלאי . לתהליכים אלה השפעות מכריעות על תפרוסת הכפרים , ייסוד כפרי בת ותופעות גיאוגרפיות חקלאיות רבות . פן אחר של תהליכים אלה נדון במחקרים של ברור , שלהב , שנער וחוקרים נוספים , שעסקו בתהליכי הגידול של היישוב הבנוי והמבנה הכלכלי בשנים האחרונות . באיזור שומרון מתנהל תהליך של מעבר מחקלאות כפר מסורתית לעיור . היישובים העירוניים גדלים , והמבנה הכלכלי מתבסס פחות ופחות על החקלאות המסורתית . התהליך נמצא בעיצומו , ובידינו אפשרות נדירה לבדוק ולבחון אותו בכלי מחקר מודרני , סמוך לזמן התרחשותם של המאורעות . התרבות החומרית של השומרונים תולדותיה של העדה השומרונית ידועים ונחקרים זה מאות שנים , ודומה שקשה לחדש מתוך התעודות הכתובות בלבד . חפירות ארכיאולוגיות שנערכו בתחומי היישוב הכפרי של שכם העלו לפתע מימצאים חדשים ומעניינים , המשלימים יפה את ספרות חז . ל" בקירבת קדום נחפר יישוב כפרי שומרוני שפרח במאות ב-ו לספה"נ . לדעתו של יצחק מגן , היה זה כפר שהתפרנס על גידול הזית ועצירת שמניו . שלושה בתי בד גדולים ומרשימים נחשפו בין בתי מגורים נאים בנויים אבן מסותתת . הפתעת החופרים היו שפע מקוואות הטוהרה שנתגלו בקירבת המיתקנים החקלאיים ובתוככי היישוב . מתברר שהשומרונים הקפידו על דיני הטוהרה בקפדנות ובנו מקוואות שאינן נבדלות ממקוואות ירושלים או יריחו . במחקר אחר הוכח , שבתי הכנסת השומרוניים דמו לבתי הכנסת היהודיים באופיים ובצורתם . על שימוש בסמלי המנורה ביישובי השומרונים אפשר ללמוד מתגליות בכפרים עבוש וזיבד שבמערב שומרון . כאן נמצאו שלוש מנורות חקוקות באבן ששימשו במשקופי מבנים . למנורות שישה קנים ולא שבעה , כקביעת ההלכה . מתברר , שמבחינת התרבות החומרית לא נבדלו השומרונים מהתושבים היהודים בדרום או בגליל . מנורה קצת שונה נמצאה בבית הכנסת השומרוני בשעלבים . הארכיאולוגיה עזרה לאשש את המקורות ההיסטוריים , הדנים במרידות השומרונים בסוף מאה ה או ראשית ו לספירה . מסתבר , שהיישוב בקדום חרב בשריפה עזה וניטש סופית . תמונה דומה נמצאה גם בחורבת בורק . בחפירות של בניין מגורים נמצאו עדויות לחורבן ושריפה , שבאו על היישוב השומרוני בעקבות המרידות בביזנטים . חלקים ניכרים של שומרון הפכו לשממה באותה עת ולא נושבו מאז . שכם וסבסטיה היו בירות האיזור בתקופה ההלניסטית ביזנטית . שכם המקראית וסבסטיה נחפרו בשנים עברו , והתפתחויות חשובות חלו רק במחקר שכם ( ניאפוליס

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר