מבוא

מתוך:  > הומרוס > מבוא

עמוד:ט

אף על פי כן , יש ביצירות אלו צדדים שהקורא המודרני שוב אינו יכול לעמוד עליהם ולהבינם ללא מידה מסוימת של סיוע , הדרכה ופרשנות . העלילות מתרחשות בעולם , שעם כל קרבתו האנושית אלינו , רחוק הוא מעולמנו גם בצדדיו החומריים והחיצוניים וגם בהלך הרוחות , במנהגים ובדרכי החיים המשתקפים בו . לשונו ודרכי הבעתו , שאפילו תרגום לפרוזה מודרנית אינו יכול 'לסלקם ' לגמרי - שוב אינן מקובלות על סופרים בני הדורות האחרונים . הנוסחאות החוזרות ונשנות בו ' ) אכילס מהיר הרגליים , ' 'אגממנון המושל באנשים , ' 'אמר את אמרות הכנף , ( ' הדימויים הארוכים והמפורטים , החזרות על אותו סיפור במקומות שונים ביצירה , לעתים באותן מלים עצמן - כל אלה הם דברים שהקורא בךימינו שוב אינו רגיל בהם . אף מי שעדיין מצוי אצל הפואימות והאידיליות של י' ל' גוררון , ביאליק , טשרניחובםקי , כהן ושמעוני , יטעם בהן רק מקצת טעמה של אותה דרך הבעה אפית עתיקה . כל אלה עבור הקורא המשכיל , המגיע לשירה החומרית מן הספרות הידועה לו , ובעיקר מן הספרות של ימינו - הם דברים האומרים דרשני . הקורא בעל הדמיון ההיסטורי , המעוניין גם בצדדים הריאליים והחומריים של השירה החומרית - כלי הנשק , המבנים , הבגדים , דרכי הלחימה , ארגון החברה והמדינה - זקוק אף הוא למידע שאין היצירות עצמן מגישות לו : אין מנוס מן הפנייה לעזרת המומחה . מומחים , כמובן , אינם חסרים . זה מאות בשנים - עוד משלהי התקופה העתיקה - נכתבו ונכתבים ספרי מחקר ופרשנות על השירה החומרית לצדדיה השונים , החל מפרשנות 'פשוטו של מקרא' וחיטוט במבנה היצירות , באחדותן או בפיצולן , ועד למחקר הממצאים הארכיאולוגיים ומשמעותם להבנת היצירה החומרית ; מן המחקר ההיסטורי והמשווה של הלשון היוונית של ה'איליארה' וה'אודיסיאה' וער לחקר מבנה החברה , הכלכלה ואורחות החיים של העולם המשתקף בהן . מעטים הם היום החוקרים המסוגלים לעקוב אחרי כל ההתפתחויות בשטחי המחקר השונים הנוגעים לשירה החומרית ולעולמה . אין זה מקרה שםפר עזר לחוקרים שיצא באנגלית לפני כ 30 שנה לא אדם אחד כתבו : ערכו אותו שני חוקרים , ואת כל אחד מפרקיו כתב מומחה לדבר לפי הזמנה .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר