אברהם כהן הירירה בעלי ישער השמים' תייו,יצירתו והשעעתה

עמוד:ט

נב ] לו ידיעות על אלונסו נוניז די הירידה Alonso Nunez de ) , ( Herrera שבתור יהודי נקרא שמו אברהם הכהן , בן דויד הכהן די הירידה , דלות הן וקצתן אינן ודאיות ויש בהן סתומות הרבה . יש לשער שמוצאו מבני כוהנים , כפי שמעיד שמו , מיוסד על מסורת המשפחה . אין הוא המחבר החשוב היחיד בקרב המקובלים שעמד מתוך חוגי האנוסים a רבים מן האנוסים בספרד ובפורטוגל , שברדיפות של 1391 ומחמת גזירות הגירוש של 1492 בספרד ושל 1498 בפורטוגל התנצרו מאונס —הם ובניהם נטמעו בסביבה הקאתולית , אח-על-פי שרבים מאוד מן 'הנוצרים הוותיקים' ערמו מכשולים גדולים בדרכם . אר חלקים ניכרים מיהודי חצי האי האיברי דבקו , ברב או במעט , במסורת היהודית ובכר עוררו על עצמם רדיפות קנאיות . גלי רדיפות אלה שתולדות ספרד ופורטוגל במאה הט"ז והי"ז משופעות בהם , גרמו לבריחת אלפים רבים מיהודים נסתרים אלה , שכן היציאה החוקית לא היתה אפשרית אלא במקרים נדירים . הנמלטים מצאו מקלט בארצות אחרות , בעיקר בתורכיה ובאיטליה ובהו- 4 אחד המהדירים האחרונים של כתבי האר"י היה הרופא ר' יעקב בן חיים צמח , שנולד 1585-ב בצפון פורטוגל , בן למשפחת אנוסים . 16 ו 9-ב התייהד בסאלוניקי והיה אחרי-כן ארבעים שנה אחד המקובלים החשובים ביותר של זמנו בצפת ובירושלים . אך בכתביו ובקבציו איו כלום מרוחו הספקולאטיבית של הירירה , אח-על-פי שהם מעידים על בקיאות בספרות לא-יהורית ואח בכתבים של הקבלה הנוצרית .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר